Контактна інформація

Поштова адреса

46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11 (кафедра фінансів)

Основна контактна особа

КРИСОВАТИЙ Андрій Ігорович
ректор ТНЕУ
Тернопільський національний економічний університет
Телефон: (0352) 47-50-50
Email: tneu.svitfin@ukr.net

Супровід та підтримка

Володимир Пастущин
Email: vpastuschyn@ukr.net