АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ

Андрій Ярославови Кізима

Анотація


Кізима А. Я. Актуальні аспекти податкового прогнозування та планування в Україн.

 

Визначено негативні моменти податкового прогнозування тапланування. Охарактеризовано основні чинники, які впливають на стан виконання плану податкових надходжень і окреслено напрямки вдосконалення процессу податкового планування та прогнозування в ринкових умовах господарювання.

 

Kizyma A. Actual aspects of tax forecasting and planning in Ukraine.

 

Certainly negative moments of tax prognostication and planning. Basic factors which influence on the state of implementation of plan of taxes receipts and outlined directions of perfection of process of the tax planning and prognostication in the markets conditions of menage are described.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Андрущенко В. Л. Фінансова думка Заходув ХХ столітті (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). – Львів : Каменяр, 2000. – 303 с.

Базілінська О. Деякі аспекти бюджетно-податкової політики в сучасних умовах // Економіка України. – 2004. – № 12. – С. 26–30.

Вишневський В., Липницький Д. Оцінка можливостей зниження податкового тягаря // Фінанси України. – 2000. – № 1. – С. 93–105.

Кізима А. Я. Планування та прогнозування податкових надходжень : Навчальний посібник. – Тернопіль : Воля, 2005. – 248 с.

Коляда Т., Прозоров Ю. Налоговая амнистия – украинские перспективы // Финансовый директор. – 2003. – № 3. – С. 29–34.

Концепція реформування податкової системи України // http:// www.taxes.kiev.ua.

Крисоватий А. І., Кізима А. Я. Податковий менеджмент : Навчальний посібник. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 304 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.