ВИБІР ЦІЛЬОВОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Богдан Петрович Адамик

Анотація


Адамик Б. П. Вибір цільової стратегії монетарної політики в Україні.

 

Проаналізована цільова спрямованість монетарної політики Національного банку України на основі поточних тенденцій у сфері грошово-кредитного регулювання економіки провідних країн світу та ефективності досягнення задекларованих цілей їхньої монетарної політики. Досліджена можливість вибору оптимальної моделі монетарного устрою в державі на основі чіткого визначення проміжних цілей грошово-кредитної політики НБУ.

 

Adamyk B. P. The  choice  of  target strategy  of  monetary  policy  in  Ukraine  

 

The current tendencies in sphere of monetary regulation of economy in the leading countries of the world and efficiency of achievement the purposes of a monetary policy in these countries is analyzed. The target orientation of monetary policy of National bank of Ukraine is analyzed. The opportunity of optimum model monetary regime in the country is investigated on the basis of precise definition of the intermediate purposes of monetary policy of NBU.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Моисеев С. Р. Взлёт и падение монетаризма // Вопросы экономики. – 2002. – № 9. – С. 92–104.

Mishkin F. International experiences with different monetary policy regimes // NBER Working paper. – 1999. – № 6965.

TheMonetaryPolicy of theECB2004.– Frankfurt am Main: European Central Bank, 2004. – 126 p.

Моисеев С. Инфляционное таргетирование: международный опыт и российские перспективы // Вопросы экономики. – 2000. – № 9. – С. 88–105.

Friedman B, Kuttner K. A price target for U.S. monetary policy? Lessons from the experience with money growth targets // Brooking Papers on Economic Activity. – 1996/ – № 1. – pp. 77–125.

Основні засади грошово-кредитної політики на 2005 рік (www.bank.gov.ua).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019