ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ

Тарас МАРШАЛОК, Іванна МОРОЗ

Анотація


Вступ. Розкрито вплив державного боргу на економічний розвиток держави. Встановлено, що збільшення державного боргу може мати негативний, нейтральний або позитивний вплив на економічний розвиток країни. Не можна однозначно стверджувати, що великий кредит забезпечить суттєве зростання; все залежить від того, як витрачають державні гроші. Однакова сума коштів, витрачених урядами різних країн, має абсолютно різне значення для внутрішнього розвитку і динаміки державного боргу, зокрема, через відмінність в розмірах ВВП і структурі державних запозичень, наявність тіньової економіки. Постійно зростаючий показник співвідношення державного боргу до ВВП призводить до неплатоспроможності країни, загрожує зменшенням довіри до неї на міжнародних фінансових ринках, збільшує витрати на обслуговування боргу. Наслідком збільшення заборгованості може бути сповільнення економічного розвитку і зростання інфляції. Головним чинником зростання державного боргу є збільшення бюджетних витрат і, як наслідок, – бюджетний дефіцит. Загалом важливим є розуміння причин збільшення державного боргу і визначення його оптимальної величини для країни. 

Мета – поглибити теоретичні засади і прикладні аспекти управління зовнішнім державним боргом, визначити особливості створення цілісного ефективного механізму управління ним в контексті формування та реалізації боргової стратегії України та його вплив на економіку.

Результати. Запропоновано змінити структуру державних видатків, що передбачає збільшення їх частки на розвиток. Принциповим є те, щоб в їх структурі переважали видатки на інноваційність і підприємництво. Також необхідне повне й ефективне використання ресурсів міжнародних фондів. Cистемної та послідовної підтримки потребує підприємництво, яке стимулюватиме економічний розвиток, а це вимагає стабільних у тривалому періоді умов функціонування підприємств. Економічно виправданими є не зовнішні позики, а внутрішні запозичення. У такому разі борги не збільшують грошову базу, й оборот фінансових коштів здійснюється в межах держави.

Перспективи. Необхідно забезпечити дисципліну доходів і видатків державних фінансів поряд із одночасним спрощенням системи фіскальних обтяжень, щоб збільшити дієвість їх виконання.


Ключові слова


ВВП, неплатоспроможність країни, структура боргу, бюджетні витрати, видатки, класифікація, ефективність, боргова стратегія.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Черничко С. Ф. Державний борг України: тенденції та ризики / Економічний аналіз: зб. наук. праць. / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: Економічна думка, 2013. Том 14. № 1. С. 355–360.

Руда О. Л. Державний борг України на сучасному етапі розвитку. Економiка та держава. 2015. № 3. С. 64–67.

Лисяк Л. В. Роль і значення державного боргу в грошово-кредитній та податковій політиці України. Світ фінансів. 2016. Вип. 3. С. 16–26.

Сальникова Т. В. Державний борг України: оцінка та напрями підвищення ефективності управління. Університет митної справи та фінансів. Економічний вісник університету. 2017. Випуск № 33/1. С. 385–394.

Федорович І. М. Формування та обслуговування державного боргу України: дис. канд. екон. наук: 08.00.08. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. 239 с.

Бюджетний кодекс України. № 2456-VI вiд 08.07.2010 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

Modigliani F. Long-run implications of alternative fiscal policies and the burden of the national debt. Economic Journal. 1961. № 71.

Diamond P. National debt in a neoclassical growth model. American Economic Review. 1965. № 55.

Saint-Paul G. Fiscal policy in an endogenous growth model. Quarterly Journal of Economics. 1992. № 107.

Patillo C., Romer D., Weil D. N. What are the channels through which external debt affects growth? IMF Working Paper. 2004. № 15.

Barro R. The determination of the public debt. The Journal of Political Economy. 1979. № 87 (5). P. 940–971.

Reinhart C., Rogoff K. Growth in time of debt. American Economic Review Papers and Proceedings. 2010.

Furceri D., Zdzienicka A. How costly are debt crises? Journal of International Money and Finance. 2012. № 31.

Checherita C., Rother P., the impact of high and growing government debt economic growth. ECB Working Paper. 2010. № 1237.

Kumar M. S., Woo J. Public debt and growth. IMF Working Paper. 2010. № 174.

Caner M., Grennes T., Koehler-Geib F. Finding the tipping point – When sovereign debt turns bad, The World Bank Latin America and the Carribean Region Economic Policy Sector. 2010. July.

Ferreira C. Public debt and economic growth: а granger causality approach. Technical University of Lisbon Working Papers. 2009. № 24.

Список країн за державним боргом. Станом на 2017 рік за даними ЦРУ. URL: merkator.org.ua/dovidnyk/spysok-krajin-za-derzhavnymborhom/

Государственный долг стран мира 2018. 12 января 2019. URL : http://www.econominews.ru/mirovaja-jekonomika/940-gosudarstvennyjj-dolg-stran-mira-2018.html

Інформаційна довідка щодо державного та гарантованого державою боргу України. URL: https://www.minfin.gov.ua/news/borhovastatystyka/derzhavnyi-borh-ta-harantovanyiderzhavoiu-borh


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019