Аналітична записка за підсумками III Міжнародної науково-практичної конференції “СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ: ЛОКАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР”

. .

Анотація


10 вересня 2019 року факультет фінансів та обліку Тернопільського національного
економічного університету провів ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію “Су-
часні детермінанти фіскальної політики: локальний та міжнародний вимір”. Співоргані-
заторами виступили Vysoka Skola economie a manazmentu, Texhnical University of Kosice
(Slovakia), Rezeknes Tehnologiju Academija.

У роботі конференції взяли участь представники професорсько-викладацького
складу, студенти факультету фінансів та обліку ТНЕУ, науковці інших закладів вищої
освіти України (Університет ДФС України, Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу), Словаччини, Німеччини, Польщі та підприємці великого і
середнього бізнесу реального сектору економіки України.

В процесі підготовки аналітичної записки та рекомендацій використані висновки і
пропозиції, які містились у наукових працях учасників, опубліковані у збірнику тез допо-
відей, а також результати безпосередніх дискусій, які велись на пленарних і секційних
засіданнях конференції.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Аналітичну записку підготували:

З. М. Лободіна, д. е. н., професор;

О. Ю. Сидорович, д. е. н., професор;

А. Я. Кізима, к. е. н., доцент;

Н. Г. Мельник, к. е. н., доцент;

Н. І. Налукова, к. е. н., доцент;

Т. Б. Стецишин, к. е. н., доцент.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019