АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Ольга Павлівна Кириленко

Анотація


Кириленко О. П. Актуальні проблеми реформування бюджетної системи України.

 

Розглянуто окремі аспекти функціонування бюджетної системи України, практики формування та використання коштів державного та місцевих бюджетів, організації міжбюджетних відносин. Виявлено низку негативних тенденцій і окреслено шляхи вирішення існуючих проблем з врахуванням визначених пріоритетів суспільного розвитку.

 

Kyrylenko O. The actual issues of the budget-funded system reformation of Ukraine.

 

The certain aspects of budget-funded system functioning of Ukraine, practical forming and using of state and local budgets funds, interbudgetary relations organizing are considered. The chain of negative tendencies is exposed, and the ways of existing issues determination are outlined taking into consideration the identified priorities of social development.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бюджетний Кодекс України від 21 червня 2001 року. – К. : Атіка, 2001. – 80 с.

Фінансовий стан міст. 2005 р. / Асоціація міст України та громад. Асоціація фінансистів України – К., 2006. – 146 с.

Створення фіскального простору для економічного зростання. Огляд державних фінансів України / Документ Світового банку. – 14 вересня 2006 р.

Симоненко В. Фінансовий контроль – важіль державотворення // Урядовий кур’єр. – 2006 . – № 229. – С. 9.

Висновки за результатами аналізу та експертизи проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік” / Рахункова палата України. Доступний з : file//F:Proekt_Budget_ 2007 htm.

Місцеві бюджети виконуються у всіх регіонах // Урядовий кур’єр. – 2006 . – № 210. – С. 1.

Свяневич Павел. Основы фискальной децентрализации. Справочное руководство для стран с переходной экономикой. Будапешт. Инициатива реформирования местного самоуправления и сферы государственных услуг / Институт открытого общества. – 2003. – 77 с.

Принципы эффективного и ответственного управления общественными финансами : Аналитические материалы к документу, представленному Министерством финансов Рос- сийской Федерации к встрече министров финансов “Группы восьми”. – М., 2006. – 58 с.

Місцеві фінанси : Підручник / За ред. О. П. Кириленко. – К. : Знання. – 2006. – 677 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019