СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ У РОЗВИНУТИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Ігор Олексійович Лютий, Олександр Дмитрович Рожко

Анотація


Лютий І. О., Рожко О. Д. Сучасні тенденції та використання державного кредиту у розвинутих зарубіжних країнах.

 

Розглянуто сучасні тенденції формування та напрями використання державних запозичень у США, Франції та Польщі. Висвітлено основні питання інституційно-правового забезпечення механізму управління державним боргом у зарубіжних країнах.

 

Lyutyy I., Rozhko O. Modern tendencies and state credit using in developed foreign countries.

 

Modern tendencies of formation and directions of state loans usage in the USA, France and Poland are considered. The main issues of institutional-legal providing mechanism of state debt management in foreign countries are revealed.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


The Public Finance Sector. Debt Management Strategy in the years 2006–2008. Ministry of Finance. Warsaw, 2006.

Deutsche Bundesbank, The Market for German Federal Securities, Third Edition, May 2000.

Данилов Ю. А. Рынки государственного долга : мировые тенденции и российская практика. – М. : ГУВШЭ, 2002. – 432 с.

Алехин Б. И. Государственный долг : Учеб. пособие. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 335 с.

Финансы : Учебник для вузов / Под ред. проф. Л. А. Дробозиной. – М. : ЮНИТИ, 2002. – 527 с.

Agence France Tresor. Annual Report 2004–2005.

Debt report 2005. BNP Paribas, 2005.

The Public Finance Sector. Debt Management Strategy in the years 2006– 2008. Ministry of Finance, Warsaw, 2006.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019