ПІДВИЩЕННЯ ДОВІРИ ДО БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Оксана ЩУРЕВИЧ, Ірина СТАХІВ

Анотація


Вступ. Особливу роль у забезпеченні ефективності функціонування банківської установи та банківської системи загалом відіграє довіра економічних агентів. Існує прямий зв’язок між рівнем довіри, обсягами депозитів та збільшенням кредитування, що має суттєвий вплив на зростання національної економіки.

Мета – висвітлити сутність довіри у сучасних умовах функціонування банківської системи, за допомогою низки показників визначити її рівень та надати рекомендації щодо підвищення довіри до банківської системи України.

Результати. Для дослідження рівня довіри до банківської системи варто застосовувати системний підхід, розглядаючи банківську систему як сукупність компонентів – комерційних банків та центрального банку. Розглянуто рейтинги вітчизняних та міжнародних організацій стосовно визначення рівня довіри до фінансових установ. Проведено вимірювання рівня довіри населення до банківської системи на основі низки показників: темп зростання та строкова структура депозитного портфеля, доларизація депозитів, обсяг і частка готівкових коштів у грошовій масі. Стосовно довіри до центрального банку, то зазначено, що варто використовувати підхід, який базується на визначенні досягнення НБУ декларованих функцій та завдань, що він безпосередньо виконує. Сформульовано рекомендацій щодо підвищення рівня довіри до банківської системи, імплементація яких сприятиме її зростанню.


Ключові слова


довіра до банків, фінансова грамотність, банківська система, економічне зростання, доларизація, депозитний портфель

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Базадзе К. М. Відновлення довіри до банківської системи: міф чи реальність. Фінансовий простір. 2015. Вип. № 1 (17). С. 50–55.

Дзюблюк О. Соціально-економічні засади суспільної довіри до банківського сектору. Вісник ТНЕУ. 2016. Вип. № 2. С. 54–69.

Другов О. Сучасні аспекти формування довіри населення до Національного банку України. Вісник НБУ. 2013. Вип. № 1. С. 32–35.

Примостка Л. О. Довіра до банків: формування та відновлення. Фінанси, облік і аудит. 2016. Вип. № 1 (27). С. 65–79.

Сомик А. В. Підвищення довіри до банків в Україні. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. 2014. Вип. № 38. С. 250–257.

Сомик А. В. Чинники довіри до банків в Україні. Вісник Української академії банківської справи. 2013. Вип. № 2 (35). С. 37–42.

Стойка В. С. Можливості відновлення довіри до банківської системи України в сучасних умовах. Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. 2017. Вип. № 1 (49). С. 289–293.

Турчин Л. Є. Теоретичні аспекти формування довіри до банківської системи. Економіка та держава. 2012. Вип. № 12. С. 90–92.

Звіт про фінансову стабільність. 2019. №1 URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2019-R1.pdf?v=4.

Офіційний сайт Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua/.

Більше половини українців не довіряють банкам. URL: https://www.unian.ua/economics/finance/10144520-bilshe-polovini-ukrajinciv-nedoviryayut-bankam-doslidzhennya.html.

Рівень довіри до суспільних інститутів та електоральні орієнтації громадян України URL: http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichnidoslidzhennia/riven-doviry-do-suspilnykh-instytutivta-elektoralni-oriientatsii-gromadian-ukrainy.

Топ-20 найнадійніших банків України. URL: https://biz.nv.ua/ukr/finance/top-20-naynadiynishih-bankiv-ukrajini-reyting-nv-50014747.html?prefer_lang=ukr.

Chicago Booth/Kellogg School Financial Trust Index reports historically high level of public trust in American financial institutions. URL: http://www.financialtrustindex.org/?fbclid=IwAR2WOdPQXMqZP6y2JDBwfZBr8YB_WNdPvrtiuDvnZDbrJGnfGNnTrUGWqt4.

Level of trust in banks worldwide 2017, by country. URL: https://www.statista.com/statistics/727543/level-of-trust-in-banks-worldwideby-country/?fbclid=IwAR2WOdPQXMqZP6y2JDBwfZBr8YB_WNdPvrtiuDvnZDbrJGnfGNnTrUGWqt4#statisticContainer.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019