АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЛАНУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

Богдан Степанович Малиняк

Анотація


Малиняк Б. С. Актуальні проблеми планування бюджетних інвестицій в Україні.

 

Розглянуто практичні аспекти планування бюджетних капітальних видатків. Визначено характерні риси чинного порядку формування капітальних видатків Державного та місцевих бюджетів України. Окреслено найгостріші проблеми та недоліки, що притаманні сучасній практиці планування бюджетних інвестицій.

 

Malyniak B. The actual issues of budget investment planning in Ukraine.

 

The practical aspects of budget capital expenditure planning in Ukraine are considered. The effective order peculiarities of capital expenditure forming of State and Local Budgets of Ukraine are revealed. The most acute problems and drawbacks inherent to modern practice of budget investment planning are outlined.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Постанова Кабінету Міністрів України № 384 від 1 червня 1995 р. “Про Концепцію регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки”. // [Цит. 20.12.2006]. – Доступний з: .

Проект державної програми економічного і соціального розвитку України на 2004 рік // [Цит. 18.04.2005]. – Доступний з .

Проект державної програми економічного і соціального розвитку України на 2005 рік // [Цит. 18.04.2005]. – Доступний з .

Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Офіційне видання. К.: Право. – 1996. – 64 с.

Постанова Кабінету Міністрів України № 1764 від 11.01.2002 р. “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва” // Офіційний вісник України. – № 52. – 11.01.2002 р. – стаття 2374.

Наказ Міністерства економіки України № 258 від 27.11.2000 р. “Про затвердження Положення про оцінку та конкурсний відбір запропонованих міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету, та створення відповідної Комісії Мінекономіки” // Офіційний вісник України. – № 50 від 29.12.2000 р. – стаття 2189.

Про результати аналізу практики формування та використання коштів спеціального фонду Державного бюджету України у 2003–2004 роках. / Підготовлено за матеріалами перевірок департаментом з питань контролю, аналізу та експертизи державного бюджету і затверджено постановою Колегії Рахункової палати від 22.03.2005 № 5–3. – Київ : Рахункова палата України, 2005. – Випуск 7.

Аудиторський звіт “Ефективність використання коштів державного та місцевих бюджетів, спрямованих на об’єкти державних централізованих капітальних вкладень у 2001-2003 роках.” Головне контрольно-ревізійне управління. – 2005. – 30 с.

Улюкаев А. В. Проблемы государственной бюджетной политики : Науч.-практич. пособие. – М. : Дело, 2004. – 544 с.

Закон України “Про бюджетну систему України” № 512-ХІІ від 5 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 1. – С. 1.

Створення фіскального простору для економічного зростання. Огляд державних фінансів України. Звіт № 36671-UA. 14 вересня 2006 р. Документ Світового банку.

Геєць В. Десять тез про розвиток економіки України у 2006 р. : ризики і застереження. // Національна безпека і оборона. – 2005. – № 12. – С. 111–113.

Про результати аналізу формування і надання з Державного бюджету України місцевим бюджетам трансфертів та стану міжбюджетних розрахунків у 2003–2004 роках / Підготовлено департаментом з питань використання коштів державного бюджету в регіонах і затверджено постановою Колегії Рахункової палати від 27.08.2004 № 17-2 / – Київ: Рахункова палата України, 2004. – Випуск 16.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019