НАПРЯМИ МІНІМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ШАХРАЙСТВ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Ольга КИРИЛЕНКО, Віктор РУСІН

Анотація


Вступ. В Україні відбувається надзвичайно важливий і складний процес формування сучасної і дієвої системи публічних закупівель, спрямованої на створення конкурентного середовища та подальший розвиток добросовісної конкуренції у сфері закупівель за державні кошти, а також забезпечення виконання міжнародних зобов’язань шляхом послідовної адаптації законодавства України до стандартів Європейського Союзу. Завданням реформи державних закупівель є суттєве зниження фінансових шахрайств у цій сфері та досягнення економії державних коштів.

Мета – проаналізувати процес реформування сфери публічних закупівель в Україні, акцентувати на новітніх змінах, обґрунтувати пропозиції щодо шляхів мінімізації фінансових шахрайств у сфері публічних закупівель.

Результати. Розглянуто основні віхи формування та вдосконалення системи публічних закупівель в Україні. Акцентовано на особливостях сучасного етапу, що полягають у створенні кращих умов для учасників торгів та попередженні фінансових шахрайств у публічних закупівлях, розширенні переліку порушень і посиленні штрафних санкцій. Наведено дані щодо найбільш поширених видів порушень серед замовників закупівель.

Висновки. Зазначено наявні ризики проведення недоброчесної конкуренції при закупівлях та обґрунтовано шляхи мінімізації фінансових шахрайств у цій сфері. Наголошено на важливості превентивних заходів, за допомогою яких можна виявляти порушення до моменту укладення договору. В контексті посилення результативності контрольних заходів запропоновано запровадження прямої норми кримінальної відповідальності за порушення у сфері публічних закупівель. Реалізація запропонованих заходів сприятиме підвищенню ефективності державної політики у сфері публічних закупівель, що у підсумку дасть можливість більш економно й ефективно використовувати публічні кошти.


Ключові слова


публічні закупівлі, порушення, фінансові шахрайства, штрафні санкції, шляхи мінімізації шахрайств

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Щодо стимулювання розвитку підприємництва шляхом удосконалення механізму державних закупівель: Аналітична записка. Київ: НІСД, 2013. URL : https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/schodo-stimulyuvannya-rozvitkupidpriemnictva-shlyakhom-udoskonalennya.

Горин В. Фінансові аспекти системи державних закупівель. Вісник КНТЕУ. 2011. № 6. С. 65–73.

Назарова К. О., Копотієнко Т. Ю. Контроль публічних закупівель як державний пріоритет розвитку економіки. БізнесІнформ. 2017. № 11. С. 96–101.

Круп’як І. Особливості функціонування системи публічних закупівель в умовах трансформації сучасних економічних процесів. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 18. URL: http://global-national.in.ua.

Олефір А. О. Проблеми публічних закупівель крізь призму європейського досвіду. Теорія і практика правознавства. 2017. № 1(11).

Письменна М. С. Контроль дотримання принципів державних закупівель. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Економіка і менеджмент. 2016. Вип. 22. С. 176–179.

Ткаченко Н. Професіоналізація публічних закупівель в Україні. Вісник КНТЕУ. 2017. № 5. С. 72–85.

Хорунжак Н. М. Публічні закупівлі: шляхи вирішення організаційних і контрольно-облікових проблем. Сталий розвиток економіки. 2016. № 3(32). С. 143–149.

Юшко С. В. Фінансові шахрайства і зловживання у сфері публічних закупівель і способи протидії їм. Сучасні проблеми економіки та підприємництва. 2018. Вип. 21. С. 118–125.

Реформа публічних закупівель – одна з небагатьох успішних реформ в Україні. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b4e8b008-18b0-486eb8a4-9c70b60e0648&title=Politika.

Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель”. Закон України від 19.12.2019 № 114-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/114-20#Text.

Мороз Т. Революція у сфері публічних закупівель, або “Тендерна гра” за новими правилами. URL: https://armyinform.com.ua/2020/04/revolyucziya-u-sferi-publichnyh-zakupivel-abotenderna-gra-za-novymy-pravylamy/.

Кулик Л. Як зміняться публічні закупівлі для постачальника після 19 квітня 2020. URL: https://infobox.prozorro.org/articles/yakzminyatsya-publichni-zakupivli-dlya-postachalnikapislya-19-kvitnya-2020.

Модуль аналітики ProZorro. URL: https://bi.prozorro.org/sense/app/2595af2b-985f-4771-aa36-2133e1f89df0/sheet/HbXjQep/state/analysis#view/pEh.

Всесвітнє дослідження економічних злочинів та шахрайства 2018 року: результати опитування українських організацій. URL: https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2018/pwcgecs-2018-ukr.pdf.

Звіт, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель за 2019 р. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=097433c3-564b-44f7-8987-dd004d583d05.

Результати діяльності Держаудитслужби, її міжрегіональних територіальних органів за січень–грудень 2019 року. URL: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/146977.

Кодекс України про адміністративні порушення (КУпАП). Закон України в редакції від 19.12.2019 р. №402-IХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019