ЛОКАЛЬНІ КОНФЛІКТИ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Роман ЗВАРИЧ

Анотація


Вступ. Дослідження теоретичних засад впливу локальних конфліктів на глобальну економіку потребує економічного вивчення таких стратегічних явищ, як гонка озброєнь, створення міжнародних альянсів та економічні наслідки військових витрат. Ризики, загрози і виклики щодо прямих і непрямих втрат, яких зазнають обидві сторони конфлікту, також негативно впливають як на третю сторону, так і на глобальну економіку в цілому. Як результат, глобальні лідери та суб’єкти, задіяні у конфліктах, замислюються про ефективність їх участі у протистоянні. Саме тому аналіз локальних конфліктів та оцінка їх вартості для глобальної економіки, враховуючи безпосередню участь України в одному з них, актуалізує тему дослідження.

Мета – проаналізувати глобальні зміни, які провокують локальні конфлікти, та оцінити вартість локальних конфліктів у глобальній економіці.

Результати. Несправедливий розподіл вигод від глобалізації спричинює загрозу конфліктів на регіональному, національному й інтернаціональному рівнях. Громадянські або внутрішньодержавні війни стали поширеними, і ці “нові” війни стали зрозумілими лише в контексті політичної, економічної та військової глобалізації. Існує кореляція між зростанням витрат на війну та збільшенням кількості конфліктів. Вартість конфліктів для глобальної економіки є надзвичайно високою, адже, окрім руйнування сімей, громад та цілих країн, конфлікти несуть глобальні економічні наслідки. Війна в Україні відчутно вплинула на її економіку та фінансову систему, призвела до значних матеріальних втрат унаслідок фізичного знищення житла, інфраструктури, соціальних і промислових об’єктів.

Перспективи. Подальші наукові дослідження локальних конфліктів у глобальній економіці доцільно проводити на основі наявного національного та зарубіжного досвіду щодо їх вартості та впливу на економіку. В цих дослідженнях потрібно широко застосовувати методи стратегічного прогнозування та моделювання до системи оцінки економічних втрат внаслідок гібридних війн.


Ключові слова


анексія, бідність, військові конфлікти, гібридна війна, глобальний індекс миру та спокою, економічна вартість конфлікту, локальні конфлікти, “функція успіху конфлікту”

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Dunne J. P., Garcia-Alonso M., Levine P., Smith R. Managing asymmetric сonflict. Oxford Economic Papers. 2006. № 58. P. 183–208.

Collier P., Hoeffler A. Greed and grievance in civil wars. Oxford Economic Papers. 2004. № 56. P. 563–595.

Intriligator M. Research on conflict theory. Journal of Conflict Resolution. 1982. № 26(2). P. 307–327.

Касперович Ю. Методичні підходи до оцінки фіскальних втрат України внаслідок гібридної війни РФ. Економіка та держава. 2018. № 12. С. 8–15. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/12_2018/4.pdf.

Malley R. 10 conflicts to watch in 2020. Foreign Policy. 2019. URL: https://foreignpolicy.com/2019/12/26/10-conflicts-to-watch-2020.

Пашков М. Війна на Донбасі: реалії і перспективи врегулювання. Центр Разумкова. 2019. 144 с. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_Donbas.pdf.

Richardson L. F. Arms and insecurity – a mathematical study of the causes and origins of war. Literary Licensing, LLC. 2012. 334 c.

Sandler T. Economic analysis of conflict. Journal of Conflict Resolution. 2000. № 44(6). С. 723–729.

Hirshleifer J. The macrotechnology of conflict. Journal of Conflict Resolution. 2000. № 44(6). P. 773-792.

The 2019 global multidimensional poverty index (MPI). United Nations Human Development Reports. 2020. № 5. P. 1–2. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/mpi_2019_table_1.pdf.

ООН. Число беженцев в мире достигло почти 80 млн человек. Deutsche Welle. 2020. URL: https://www.dw.com/ru/оон-число-беженцев-в-мире-достигло-почти-80-млн-человек/a-53852758.

Global Peace Index 2019. Institute for Economics & Peace (IEP). 2019. P. 3–9. URL: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GPI-2019-web003.pdf.

Гройсман В. Попередня оцінка вартості відновлення Донбасу та забезпечення потреб переміщених осіб. Урядовий портал. 2014. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/247600303.

Adarov A., Astrov V., Havlik P. How to stabilise the economy of Ukraine. Vienna Institute for International Economic Studies. 2015. 100 p. URL: https://wiiw.ac.at/how-to-stabilisetheeconomy-of-ukraine-dlp-3562.pdf.

Руснак І. Збитки від конфлікту на Донбасі досягли 50 мільярдів доларів. Радіо Свобода. 2017. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news/28595287.html.

Aslund A. Кremlin aggression in Ukraine: thе price tag. Atlantic Council. 2018. 22 p. URL: https://www.atlanticcouncil.org/wpcontent/uploads/2018/03/Kremlin_Aggression_web_040218_revised.pdf.

Кравченко В. Агресія Росії проти України: обсяги втрат і можливості репарацій. Espreso.TV. 2018. URL: https://espreso.tv/article/2018/03/30/agresiya_rosiyi_proty_ukrayiny_obsyagy_vtrat_i_mozhlyvosti_reparaciy.

Порошенко П. Один день АТО коштує 100 мільйонів. Українська правда. 2014. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2014/12/20/7052735/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019