ЯК ФІНТЕХ ЗМІНЮЄ СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОРЯДОК

Олег ЛУЦИШИН

Анотація


Вступ. У статті з’ясовано сутність системних проблем, які виникають у різних сферах світової економіки та призводять до глобальних дисбалансів і світових фінансових криз. Оскільки економіки різних країн світу розвиваються на “різних швидкостях”, то економічні дисбаланси, “фінансові розриви”, інфраструктурні та технологічні провали стають звичними. А новітні фінансові технології є дуже гнучкими і адаптивними до викликів і змін.

Мета – з’ясувати сутність і роль фінтех у подоланні системних розривів і дисбалансів у період “безконтактної економіки”, обґрунтувати вплив новітніх фінансових інструментів на зміну світового фінансового порядку.

Методи. Використано методи діалектичного, структурного аналізу та синтезу, а також логічного узагальнення, порівняння та формалізації, метод наукового абстрагування.

Результати. Розкрито системні детермінанти глобальної фінансової нестабільності. Наголошено на нових системних ризиках і глобальних викликах, що провокують світові фінансові кризи в епоху цифрової економіки та цифрової фінансизації. Проаналізовано фінансові методи боротьби з Covid-19 і системні заходи урядів окремих країн в умовах пандемії. Аргументовано політичні, культурні й інституційні відмінності країнлідерів: від централізованого планування в Китаї, яке дає змогу діяти більш рішуче й оперативніше, до лібералізму свобод та демократії в США, для яких не властиві жорсткі обмеження свобод. Аргументовано об’єктивні передумови і потенційні можливості реформування світової глобальної фінансової архітектури в епоху трансформації світового фінансового порядку та наголошено на його основному елементі – фінтех. Науково обґрунтовано вплив новітніх фінансових інструментів на зміну світового фінансового порядку, розкрито сутність та роль фінтех у подоланні системних розривів і дисбалансів у період “безконтактної економіки”.

Перспективи. У подальших дослідженнях планується розкрити сутність та роль фінтех у подоланні системних розривів і дисбалансів у період “безконтактної економіки”, узагальнити переваги та виявити недоліки фінтех.


Ключові слова


фінансова криза, політика соціального дистанціювання, глобальне економічне зростання, фінтех-компанії, системні дисбаланси, “безконтактна економіка”, інклюзивна економіка, соціально-відповідальна економічна система, технологічні платформи, маркетплейси

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Мазаракі А., Волосович С. Домінанти FinTech на ринку платіжних послуг. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2019. № 2. С. 100–118. URL: https: nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2019_2_10.

Голуб С. М. Тенденції та особливості розвитку фінансових ринків світу та України. Наукові праці НДФІ. 2016. № 1 (74). URL: https: irbis-nbuv.gov.ua/cgi.

Козюк В. В. Коронакриза vs глобальна фінансова криза. Дзеркало тижня. 2020. Вип. № 1288. 28 березня – 3 квітня. URL: https: dt.ua/macrolevel/koronakriza-vs-globalna-finansovakriza-344090_.html.

Колінець Л. Б. Новий світовий фінансовий порядок: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 360 с.

Кравчук Н. Я. Дивергенція глобального розвитку: сучасна парадигма формування геофінансового простору: монографія. Київ: Знання, 2012. 782 с.

Луцишин З. О. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації: монографія. Київ: Видавничий центр “ДрУк”, 2002. 320 с.

Міщенко В. І., Міщенко С. В. Маркетинг цифрових інновацій на ринку банківських послуг. Фінансовий простір. 2018. № 1(29). С. 75–79.

Поченчук Г. М. FinTech у структурі фінансової системи. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 21. С. 49–55. URL: https: global-national.in.ua/archive/21-2018/11.pdf.

Пантєлєєва Н. Нові форми грошей в умовах формування інформаційного суспільства. Вісник Національного банку України. 2015. № 5. С. 25–31. URL: https: nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2015_5_6.

Шкляр А. І., Ануфрієва К. В. Currency market in Ukraine: problems and challenges. Економіка і прогнозування. 2017. № 3. С. 51–55. URL: https: nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2017_3_5.

Бедратенко О., Соломко І. Падіння на біржах спонукає експертів говорити про нову світову фінансову кризу. Голос Америки. 2020. 9 березня. URL: https: ukrainian.voanews.com/a/finansy-padinnja-rynkiv/5321522.html.

Віннічук Ю. Наскільки Україні вистачить золотовалютних резервів. Бізнес Цензор. 2020. 20 березня. URL: https: biz.censor.net.ua/resonance/3182767/nasklki_ukran_vistachit_zolotovalyutnih_rezervv.

Голубов О. Коронавірус: уряд ФРН має 500 мільярдів євро на підтримку економіки. Deutsche Welle. 2020. 13 березня. URL: https://www.dw.com/uk/коронавірус-уряд-фрн-має-500-мільярдів-євро-на-підтримку-економіки/a-52758709.

Охріменко О. Долар виходить в друк. США включили верстат. SoldiS Інвестиційний огляд. 2020. 22 січня. URL: http://www.soldis.com.ua/uk/node/171.

Соколовський О. Від Італії до Австралії. Як в різних країнах підтримують зараз бізнес. Новое Время. 2020. 13 березня. URL: https://nv.ua/ukr/opinion/koronavirusnovini-yak-rizni-krajini-dopomagayut-biznesu-iekonomici-50075434.html.

Тейзе Є. Через коронавірус Україна втратила доступ до ринків капіталу. Deutsche Welle. 2020. 18 березня. URL: https: www.dw.com/uk/cherez-koronovirus-ukraina-vtratyladostup-do-rynkiv-kapitalu/a-52821310.

Шен Е. Два методи боротьби з Covid-19. Чому США варто повчитися у Китаю. Новое Время. 2020. 29 квітня. URL: https://uazmi.org/news/post/ewzwCkghu10jdkHmRz3fjS.

Knight P. Fintech, money word. Made of MONEY. 2017. January 3. URL: https: itsamoneything.com/money/peter-knight-fintech-money-word/.

У США узгодили законопроєкт про підтримку економіки на $2 трильйони. Укрінформ. 2020. 25 березня. URL: https: www.ukrinform.ua/rubric-economy/2904292-u-ssa-uzgodili-zakonoproektpro-pidtrimku-ekonomiki-na-2-triljoni.html.

МВФ готовий виділити $ 1 трлн на боротьбу з кризою через коронавірус. Новое Время. 2020. 16 березня. URL: https://nv.ua/ukr/biz/economics/1-trln-dolariv-vid-mvf-fond-vidilitgroshi-na-borotbu-z-krizoyu-koronavirusa-noviniukrajini-50075963.html.

Франція виділить бізнесу €345 млрд через COVID-19. КорреспонденТ.net. 2020. 18 березня. URL: https://ua.korrespondent.net/world/4206177-frantsiia-vydilyt-biznesu-345-mlrdcherez-COVID-19.

ФінТех в Україні: тенденції, огляд ринку та каталог. Звіт “ФІНТЕХ В УКРАЇНІ”. Спільний Проект USAID “Трансформація фінансового сектору” та інноваційного парку UNIT. City. URL: https://data.unit.city/fintech/fgt34ko67mok/fintech_in_Ukraine_2018_ua.pdf

Що таке ФінТех і як він впливає на ваше життя вже сьогодні? Економічна правда. 2018. 5 грудня. URL: https://www.epravda.com.ua/projects/fintech/2018/12/5/641431/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019