ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ СКЛАДОВИХ НА РОЗВИТОК ФІНОНСОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Світлана Володимирівна Міщеренко

Анотація


Міщеренко С. В. Вплив інвестиційної та бюджетно-податкової складових на розвиток фінансового сектору України.

 

Висвітлено вплив інвестиційної та бюджетно-податкової складової на розвиток вітчизняного фінансового сектору, обґрунтовано необхідність вдосконалення структури фінансового сектору та шляхи нарощування активів банківських і небанківських фінансових установ.

 

Mishchenko S. The influence of investment and fiscal components on finanсial sector development of Ukraine.

 

The article describes the influence of investment and fiscal components on domestic financial sector development; the necessity of the financial sector structure improvement and the ways of bank and non-bank financial institutions assets growing are also grounded.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Україна. Створення фіскального простору для економічного зростання : Огляд державних фінансів. – К. : Світовий банк, 2006. – 171 с.

Угода про вільну торгівлю між Україною та Європейським Союзом : інвестиційний аспект. – К. : МЦПД, 2006. – 17 с.

Торговая политика и значение вступления в ВТО для развития России и стран СНГ. Руководство / Под ред. Д. Г. Тарра. – М. : Изд-во “Весь Мир”, 2006. – 588 с.

Нові виклики для економічної політики України : рекомендації до плану невідкладних дій. – К. : ІЕДПК, 2006. – 78 с.

Економіка України у післявиборчий період та порядок денний для нового уряду. – К. : НІСД, 2006. – 34 с.

Василик О. Д., Павлюк К. В. Бюджетна система України. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с.

Дорнберг Р. Міжнародне оподаткування. – К. : Абрис, 1997. – 304 с.

Міщенко В. І., Науменкова С. В. Монетарні трансмісійні механізми та їх вплив на забезпечення відтворювальних процесів в економіці України // Стратегія монетарної політики : проблеми вибору та застосування. – К. : НБУ, 2002. – С. 64–70.

Науменкова С. В., Міщенко С. В. Сучасна модель фінансової системи : порівняльний аналіз основних підходів // Фінанси України. – 2006. – № 6. – С. 44–55.

Кириленко О. П. Державні фінанси в умовах формування демократичного суспільства // Світ фінансів. – Вип. 1. – С. 22–33.

Єфименко Т. І. Податкові важелі стимулювання економічного зростання // Наукові праці НДФІ. – Вип. 2 (35). – 2006. – С. 33–37.

Лютий І. О. Теоретичні засади на суперечності реалізації бюджетної стратегії України // Наукові праці НДФІ. – Вип. 2 (35). – 2006. – С. 69–72.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019