ПОДАТКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ: ПРАГМАТИЗМ, ПРОБЛЕМАТИКА ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Андрій Ярославович Кізима

Анотація


Кізима А. Я. Податкове прогнозування і планування: прагматизм, проблематика та шляхи вдосконалення.

 

Охарактеризовано процес податкового прогнозування та планування. Визначено проблемні аспекти цього процесу. Окреслено шляхи удосконалення процесу прогнозування та планування податкових надходжень в умовах функціонування ринкової економіки в Україні.

 

Kizyma A. Tax forecasting and planning: pragmatism, problems and ways of improvement.

 

The process of tax forecasting and planning is described. The weak aspects of this process are determined. The ways of process improvement of tax revenues forecasting and planning in the market economy functioning conditions in Ukraine are described.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Базілінська О. Деякі аспекти бюджетно-податкової політики в сучасних умовах // Економіка України. – 2004. – № 12. – С. 26–30.

Вишневський В., Липницький Д. Оцінка можливостей зниження податкового тягаря // Фінанси України. – 2000. – № 1. – С. 93–105.

Кізима А. Я. Планування та прогнозування податкових надходжень : Навчальний посібник. – Тернопіль : Воля, 2005. – 248 с.

Концепція реформування податкової системи України. // http:// www.taxes.kiev.ua

Крисоватий А. І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні : Монографія. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 371 с.

Крисоватий А. І., Кізима А. Я. Податковий менеджмент : Навчальний посібник. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 304 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019