ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО В УКРАЇНІ

Михайло Раджепович Ібрагімов

Анотація


Ібрагімов М. Р. Проблеми запровадження податку на нерухоме майно в Україні.

 

Висвітлено практичний досвід ролі майнових податків у зарубіжних країнах. Проаналізовано сучасний стан фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування. Обґрунтовано необхідність запровадження податку на нерухомість як інструменту розбудови територіальних громад в Україні.

 

Ibrahimov M. Problems of property tax introduction in Ukraine.

Practical experience of property tax role in foreign countries is reflected. The modern state of the local self-government authority financial providing is analyzed. The necessity of property tax introduction as the alteration instrument of territorial companies in Ukraine is proved.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Словник сучасної економіки Макміллана / Пер. з англ. – К. : АртЕк, 2000. – 640 с.

Європейська Хартія про місцеве самоврядування // Законодавство України про місцеве самоврядування та компетенцію його органів : Збірник нормативних актів / Уклад. М. П. Воронов, В. Д. Яворський, П. М. Любченко та ін. – X. : Факт, 2000. – С.7–14.

Кравченко В. І. Місцеві фінанси України : Навчальний посібник. – К. : Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 487 с.

Черник Д. Г. Налоги Испании // Финансы. – 1996. – № 2. – С. 32–33.

Лаврів М. Б. Оподаткування на місцевому рівні у країнах Європейського Союзу // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2006. – № 2. – С. 212–219.

Організаційні та економічні проблеми розвитку муніципальних утворень / Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 296 с.

Кириленко О. П. Проблеми формування доходів місцевих бюджетів України / Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Тернопіль : Економічна думка, 2006. – С. 72–78.

Міняйло О. І., Романишин В. О., Швед Ю. А. Регіональні особливості формування та розвитку державних фінансів в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 4 (58). – С. 58–65.

Універсал національної єдності від 3 серпня 2006 року.

Пинзеник В. М. Регіональна політика в умовах конституційної реформи // Економіст. – 2005. – № 4. – С. 25–28.

Сторожук О. Регулювання підприємницької діяльності через податковий механізм // Вісник податкової служби України. – 2006. – № 14. – С. 58–61.

Мещерякова О. В. Налоговые системы развитых стран мира (справочник) – М. : Фонд “Правовая культура”, 1995. – 240 с.

Налоговые системы зарубежных стран : Учебник для вузов / Под ред. В. Г. Князева, Д. Р. Черника. – М. : Закон и право, 1997. – 147 с.

Налоги : Учебное пособие / Под ред. Д. Г. Черника. – 3-е изд. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 1997. – 688 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019