ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ: ФІСКАЛЬНА СУТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАН

Ольга Миколаївна Собко, Галина Василівна Василевська

Анотація


Собко О. М., Василевська Г. В. Податок на додану вартість: фіскальна суть та необхідність реформування.

 

Розкрито фіскальну суть та недоліки податку на додану вартість, його деструктивний вплив на вирішення економічних проблем у державі. Визначено основні недоліки універсального акцизу щодо його відшкодування з бюджету. Окреслено основні аспекти його вдосконалення шляхом скасування необґрунтованих податкових пільг та диференціацією ставок.

 

Sobko O., Vasylevska H. Value-added tax: fiscal essence and necessity of reformation.

 

The fiscal essence and drawbacks of value-added tax are considered, and its destructive influence on the decision of state economic problems is determined. The main drawbacks of universal excise tax as to its compensation from the budget are indicated. The basic aspects of its perfection by abolishing unreasonable tax benefits and differentiation of rates are outlined.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Аханов С., Баліян С., Бєланова І. та ін практичне керівництво. Податок на додану вартість. Консультації, роз’яснення спеціалістів міністерств та відомств, нормативна база : // Баланс. Бібліотека бухгалтера. – К, 2005. – № 5. – 222 с.

Державний комітет статистики України. Статистичні щорічники України за 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 рр.

Держкомстат України, 1998–2005 рр. Зведений бюджет України у 1992– 2004 рр. – Статистична інформація. Фінанси. – [Дата останньої модифікації 22.11.2005]

Закон України “Про податок на додану вартість” № 168/97 – ВР від 03.04.1997 із внесеними змінами і доповненнями.

Иванов Ю. Б., Тищенко А. Н. Современные проблемы налоговой политики : Учебное пособие. – Х. : ИД “ИНЖЭК”, 2006. – 328 с.

Іванов Ю. Б., Крисоватий А. І., Десятнюк О. М. Податкова система : Підручник. – К. : Атіка, 2006. – 920 с.

Крисоватий А. І., Вакуліч І. П. Податок на додану вартість в аспекті реформування податків на споживання // Фінанси України. – 2002. – № 6 (79). – С. 10–16.

Крисоватий А. І., Десятнюк О. М. Податкова система : Навчальний посібник. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 331 с.

Крисоватий А., Луцик А. Податки і фіскальна політика : Навчальний посібник. – Тернопіль, 2003. – 312 с.

Лютий І. О., Дрига А. Б., Петренко М. О. Податки на споживання в економіці України. – К. : Знання, 2005. – 335 с.

Пинзеник В. План по надходженню до державного бюджету в липні та наростаючим підсумком з початку року виконано. Інтернет-ресурси [Дані від 28 листопада 2005 року] – Доступний з:.

Податкова система України : Підручник / В. М. Федосов, В. М. Опарін, Г. О. П’ятаченко та ін. ; за ред. В. М. Федосова. – К. : Либідь, 1994. – 464 с.

Ревун В. “Чорні діри” українського оподаткування. – Київ, 2005. – [стаття з архіву 31. (559) 2005 року, 13–19 серпня]. – Доступний з.

Саливон С. Возросший оброк // Бизнес. 2006. – № 5. – С. 40.

Саливон С. Колпак для Киреева // Бизнес. 2005. – № 31 (654). – С. 42.

Саливон С. Над пропастью во лжи // Бизнес. 2006. – № 1–2. – С. 44.

Система податкових пільг в Україні у контексті європейського досвіду/ Соколовська А. М., Єфименко Т. І., Луніна І. О. та ін. – К. : НДФІ, 2006. – 320 с.

Соколовська А. Проблеми реформування податку на додану вартість в Україні // Економіка України. – 2004. – № 4. – С. 24–31.

Телішук М. М. Актуальні проблеми спів відношення прямих і непрямих податків // Фінанси України. – 2001. – № 02 (63). – С. 29–40.

Шкарпова Е. Снова не оценили // Инвест Газета. – 2005. – № 38 (515).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019