МОНІТОРИНГ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ

Олег Тимофійович Іващук, Ольга Олегівна Оконська

Анотація


Іващук О. Т., Оконська О. О. Моніторинг оптимізації ресурсного забезпечення ліквідності банку.

 

Викладено економіко-математичне обґрунтування процедури розрахунку оптимального значення обсягів високоліквідних активів і дохідності банку.

Ivashchuk O., Okonska O. Monitoring of resource quarantee optimization of bank liquidity.

 

The economic-mathematical substantiation of optimum meaning amount calculations of circulated assets and bank income is presented.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Принципи ефективного управління ліквідністю в банківських установах. – http://www.bank.gov.ua/Bank_ Supervision/Risks/06.pdf.

Конюховський П. В. Макроэкономическое моделирование банковской деятельности. – СПб : Питер, 2001. – 224 с.

Поморина М. А. Планирование как основа управления деятельностью банка. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 384 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019