ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Богдан Любомирович Луців, Тетяна Богданівна Стечишин

Анотація


Луців Б. Л., Стечишин Т. Б. Фондовий ринок України: правові засади функціонування.

 

Розглянуто передумови прийняття нової редакції Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”, наведено його порівняльну характеристику із попереднім Законом України “Про цінні папери і фондову біржу”. Охарактеризовано сучасні тенденції розвитку фондового ринку. Проаналізовано, яким чином законодавчі зміни впливатимуть на подальший розвиток фондового ринку і економіки України.

 

Lutsiv B., Stechyshyn T. Stock market in Ukraine: legal principles of functioning.

 

The adoption reasons of a new Law of Ukraine “About Securities and Stock Market” are considered. The comparative analysis of a new law versus the old one “About Securities and Stock Exchange” is given. New trends of stock market development are determined. The possible impact of the legislative changes on the further stock market and economy of Ukraine development is analysed.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Мозговий О., Лук’яненко Д. Ринок цінних паперів : регуляторна структуризація в умовах глобалізації // Ринок цінних паперів України. – 2005. – № 9–10. – С. 3–11.

Новошинська Л., Стасюк Ф. Антологія українського ринку цінних паперів // Ринок цінних паперів України. – 2004. – № 5–6. – С. 3–16.

Кондрашихін А. Б. Фінансові аспекти відносин учасників ринку цінних паперів // Фінанси України. – 2003. – № 12. – С. 113–117.

На фондовому ринку... // Економіст. – 2005. – № 11. – С. 22–23.

Шелудько В. М. Фінансовий ринок : Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 535 с. (Вища освіта ХХІ ст.).

Назарчук М. О некоторых недостатках нового Закона Украины “Про цінні папери та фондовий ринок” // Цінні папери України. – 2006. – № 37(429). – 21 вересня. – С. 19.

Сохацька О. М. Міжнародні ф’ючерсні ринки : теоретико-методологічні аспекти : Монографія. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2002. – 454 с.

Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23 лютого 2006 р. № 3480-ІV // Податки та бухгалтерський облік. – 2006. – № 35–36 (906–907). – С. 5–27.

Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18 червня 1991 р. № 1201-XII (відмінений в зв’язку з прий- няттям нового закону).

www.ufin.com.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019