ДОСВІД КРАЇН ЄС У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ НАСЕЛЕННЯ

Ірина Ігорівна Білоус

Анотація


Білоус І. І. Досвід країн ЄС у сфері соціальної підтримки населення. 

 

Узагальнено досвід країн Європейського Союзу щодо соціальної підтримки населення. Розглянуто досягнення країн ЄС у сфері зайнятості, освіти, охорони здоров’я та пенсійному забезпеченні.

 

Bilous I. The experience of EU countries in the sphere of population social support.

 

Governmental role in creating the investment climate is considered. The vital issues in the investment sphere of the country are analyzed. The ways of investment activation and trends of effectiveness increase of the investment policy in Ukraine are suggested.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Конституція України : Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.

Кіндратець О. Ціна соціального спокою // Політика і час – 2003. – № 10. – С. 41–47.

Крентовська О. Досвід європейської соціальної політики // Вісник Національної академії державного управління – 2004. – № 1. – С. 382–387.

Скуратівський В. Соціальна політика в контексті європейської стратегії України // Вісник УАДУ при Президентові України – 2002. – № 3. – С. 298–302.

Лукьянова Г., Цысина Г. Тенденции развития рынка труда в странах Європейського Союза в 90-е годы // Мировая экономика и международные отношения. – 1999. – № 11. – С. 21.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019