РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СТИМУЛЮВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ

Анна Дмитрівна Залєвська-Шишак

Анотація


Залєвська-Шишак А. Д. Роль держави у стимулюванні інвестиційної активності в Україні.

 

Розкрито роль держави у формуванні інвестиційного клімату. Проаналізовано актуальні проблеми в інвестиційній сфері країни. Запропоновано шляхи активізації інвестування та напрямки підвищення ефективності інвестиційної політики в Україні.

 

Zalyevsra-shyshar A. Role of the government in stimulating the investment activity in Ukraine.

 

Governmental role in creating the investment climate is considered. The vital issues in the investment sphere of the country are analyzed. The ways of investment activation and trends of effectiveness increase of the investment policy in Ukraine are suggested.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Дорошенко Т. В. Сутність інвестицій як економічної категорії // Фінанси України. – 2000. – № 11. – С. 114–117.

Єщенко П. С., Кваснюк Б. Є., Бірюков О. А. Нова модель держави. – Слов’янськ, 2002. – 144 с.

Інвестицій з кожним роком більше // Ukranian Market Review (Огляд українського ринку). – 2004. – № 3. – С. 16–18.

Кузьмін О. Є. Проблеми регулювання інвестиційної діяльності в Україні // Регіональна Економіка. – 2000. – № 4. – С. 165–169.

Музиченко А. С. Державне регулювання інвестиційної діяльності. – К. : Наук. світ, 2001. – 345 с.

Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом. – К. : Лібра, 2002. – 472 с.

Побурко Я. А. Оцінка ефективності і напрями інвестиційних процесів в Україні // Регіональна Економіка. – 2000. – № 2. – С. 223–224.

Роль держави у довгостроковому економічному зростанні / За ред. д. е. н. Б. Є. Кваснюка. – К. : Ін-т екон. прогнозув., 2003. – 424 с.

Статистичний щорічник України за 2005 рік. – К. : Держкомстат, 2005. – 580 с.

http://www.ukrstat.gov.ua/ (Експрес доповідь – Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у січні – вересні 2006 р. – 15 листопада 2006 р. № 304).

Іноземні інвестиції у 2005 році // Welcome – Український інвестиційний журнал. – 2005. – № 10. – С. 38–46.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019