РОЗВИТОК В УКРАЇНІ НОВІТНІХ ФОРМ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ІДЕЙ

Неля Федорівна Білоросюк, Андрій Олександрович Тимків

Анотація


Білоросюк Н. Ф., Тимків А. О. Розвиток в Україні новітніх форм реалізації інноваційних ідей.

 

Розглянуто міжнародний досвід підвищення якості реалізації інноваційних ідей. Подано оцінку інноваційної активності промислових підприємств упродовж 2001–2005 років. Окреслено перспективи формування в Україні інноваційних кластерів, як джерела активізації інноваційно-інвестиційної діяльності національної економіки.

 

Bilorosyuk N., Tymkiv A. Modern forms development of innovative idea realization in Ukraine.

 

International experience of upgrading realization of innovative ideas is considered. Estimation of industrial enterprises’ innovative activity is given for the period of 2001– 2005 years. The forming prospects of innovative clusters in Ukraine as the source of activation of national economy innovative-investment activity are outlined.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Амоша О. Інноваційний шлях розвитку України : проблеми та рішення // Економіст. – 2005. – № 6. – С. 28–32.

Бюлетень Національного банку України на 1.01.2005 // www.bank.gov.ua.

Денисюк В. Інноваційна активність національної економіки : вдосконалення методології, показники промислових підприємств, державна підтримка // Економіст. – 2005. – № 8. – С. 45–49.

Емельянов С. В. США : государственная политика стабилизирования инновационной конкурентоспособности американських производителей // Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. – № 3.

Інноваційна активність промислових підприємств // www.ukrstat.gov.ua.

Никифоров А. Національна інноваційна система : вибір України // Економіст. – 2005. – № 12. – С. 35–41.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019