ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО СТРАХОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Ольга Володимирівна Хавтур

Анотація


Хавтур О. В. Формування та розвиток національного страхового ринку в умовах трансформаційних перетворень.

 

Теоретично обґрунтовано та простежено процес становлення й розвитку ринку страхових послуг в Україні в контексті впливу на розвиток страхової діяльності, й запропоновано його періодизацію. Проаналізовано показники, що характеризують стан і позиції вітчизняного страхового ринку. З’ясовано чинники, що суттєво гальмують можливості його розвитку.

 

Khavtur O. V. Formation and development of national insurance market under the conditions  of transformation.

 

The development process of the insurance services market in Ukraine in the framework of their impact on the insurance activities is theoretically grounded and studied. Factors characterizing conditions and positions of native insurance market are analyzed. Factors that slow down essentially the possibilities of insurance market development are cleared out in the paper


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Виплачувати відшкодування почали більше, але... // Україна-business. –2004. – Квітень.

Гвозденко А. А. Основы страхования: Учебник. – М.: Финансы и ста- тистика, 1999.

Декрет Кабінету Міністрів України “Про страхування” // Україна-business. – 1993. – № 47–49.

Європейський досвід страхової діяльності і вдосконалення кадрового забезпечення: Професійні дискусії педагогів і практиків Сходу і Заходу. Матеріали міжнародної конференції від 17–18 жовтня 1996 р. – К.: КЕДУ, 1996.

Закон України“Прострахування”від 07.03.1996 р. № 85/96 ВР // Урядовий кур’єр. – 1996. – Квітень.

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про страхування” від 4.10.2001 р. // Україна-business. – 2001. – Жовтень.

Залетов О., Бордюк Т., Піксотова О. Показники діяльності страхових компаній та страхових брокерів за 2001 рік // Страхова справа. – 2002. № 1 (15). – Січень–березень.

Історія розвитку страхового ринку України // Голос України. – 1996. – №186–187. 9. Новые СТРАХи // Деловая неделя. – 1998. – № 1–2.

Огляд страхового ринку України // Додаток до “Галицьких контрактів”. – 2001. – № 36.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження програми розвитку страхового ринку України на 2001–2004 рр.” // Україна-business. – 2001р. – №6 (507). – 13–20 лют. – с. 5–7.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про створення Національної акціонерної страхової компанії Оранта” від 07.09.1993 р.

Программа развития страхового рынка появится до 01.07.1998 года // Финансовая консультация. – 1998. – №8.

Фінансові послуги в Україні: Енциклопедичний довідник // І.О. Мітюков та ін. Т.4. – К.: Укрбланковидав. – 2001.

Якуненко К. Були здобутки і радощі, невдачі і розчарування // Україна – business. – №6. – 1996.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019