БОРГОВЕ ФІНАНСУВАННЯ НА РИНКУ КОРПОРАТИВНИХ ОБЛІГАЦІЙ УКРАЇНИ

Інна Василівна Білоус

Анотація


Білоус І. В. Боргове фінансування на ринку корпоративних облігацій України.

 

Розглянуто проблеми функціонування ринку корпоративних облігацій України і поширення використання облігацій підприємств як фінансових інструментів. Визначено рестрикційні чинники та особливості становлення облігаційного сегменту вітчизняного фондового ринку. Обґрунтовано заходи щодо стимулювання перспектив його розвитку.

 

Bilous I. Promissory financing at the corporate bonds market of Ukraine.

 

The functioning problems of corporate bonds market in Ukraine and spreading of enterprise bonds use as financial instruments are considered. The restriction factors and formation peculiarities of bonds segment at domestic stock market are studied. The measures on stimulation of its development prospects are substantiated.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Офіційний сайт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України // www. ssmsc. gov. ua.

Офіційний сайт Першої фондової торговельної системи // www. pfts. com.

Офіційний сайт Українського фінансового сервера // ufs.com.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019