АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОНЕТАРНОЇ УНІФІКАЦІЇ В ЗАХІДНІЙ АФРИЦІ ВКОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Віктор Валерійович Козюк

Анотація


Козюк В. В. Актуальні проблеми монетарної уніфікації у Західній Африці у контексті глобалізації та регіональної інтеграції.

 

Визначено глобалізаційні та регіоналізаційні детермінанти регіональної і монетарної уніфікації на основі аналізу цього процесу в захід- ноафриканському регіоні. Обґрунтовано значущість чинників підвищення стабільності макроекономічної політики за рахунок вступу до валютного союзу для розвитку монетарної уніфікації та його ефективного функціонування в умовах глобалізації, навіть попри низький рівень фінансової відкритості.

 

Kozyuk V. V. Actual  Problems of Monetary Unification in West Africa in the Context of Globalization and Regional Integration.

 

On the base of analysis of process regional integration and monetary unification in West Africa the globalizational and regionalizational determinants of this are find. It is constant that increasing macroeconomic stability factors of currency union establishing are the dominant for monetary unification going forward and effective functioning of such union under globalization even when financial openness are low.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Masson P., Pattillo C. Monetary Union in West Africa (ECOWAS). Is It Desirable and How Could It Be Achieved? // IMF Occasional Paper. – 2001. – № 204 // www.imf.org.

Strauss-Kahn M.-O. Regional Currency Areas: A Few Lessons from the Experiences of the Eurosystem and the CFA Franc Zone P. // Currency Areas and the Use of Foreign Currencies. – BIS Paper. – 2003. – № 17. – Р. 43–58.

Masson P., Pattillo C. Monetary Union in West Africa: An Agency of Restraint for Fiscal Policies ? // IMF Working Paper. – 2001. – WP/01/34. – P. 1–38.

Hawkins J., Masson P. Economic Aspects of Regional Currency Areas and the Use of Foreign Сurrencies // Currency Areas and the Use of Foreign Currencies. – BIS Paper. – 2003. – № 17. – Р. 2–36.

Риа Б. Перспективы зоны франка в условиях введения евро // Деньги и кредит. – 2003. – № 9. – С. 61–64.

Ojo M. Regional Currency areas and Use of Foreign Currencies: the Experience of West Africa // Currency Areas and the Use of Foreign Currencies. – BIS Paper. – 2003. – № 17. – P. 140–144.

IMF Concludes Discussion on Recent Economic Developments and Regional Policy Issues with the West African Economic and Monetary Union // IMF Public Information Notice. – 2003. – №31 // www.imf.org.

Ebi E. Regional Currency Areas: Lessons from the West African Sub-region and Nigeria’s Policy Stance // Currency Areas and the Use of Foreign Currencies. – BIS Paper. – 2003. – № 17. – P. 145–148.

Козюк В. Структурно-функціональний аналіз розвитку центральних банків // Банківська справа. – 2003. – № 1. – С. 64–73.

Exchange Rates in the Increasingly Interdepended World // IMF Occasional Papers. – 2001. – № 193 // www.imf.org.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.