ДОСУДОВА САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Теодозія Петрівна Даниленко

Анотація


Даниленко Т. П. Досудова санація підприємств.

 

Розглянуто суть досудової санації підприємства, її відмінні ознаки від санації в межах судових процедур, критерії успішного проведення досудової санації, а також проблеми формування джерел для її здійснення.

 

Danylenko T. P. Pre-juridical sanation of enterprises.

    

The essence of before-law sanation of the firm, criterions of it’s successful leading and problems of creation of sources for it’s accomplishment are considered in article.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 30 червня 1999 р. № 784 – XIV (із змінами та доповненнями) // Законодавство України про банкрутство та судова практика / Упоряд. Б. М. Поляков. – К.: Концерн “Видавничийдім“ІнЮре”, 2003.–С. 12–85.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про Затвердження Порядку проведення досудової санації державних підприємств” від 17 березня 2000 р. № 515 // Законодавство України про банкрутство та судова практика / Упоряд. Б. М. Поляков. – К.: Концерн “Видавничий дім “Ін Юре”, 2003. – С. 233–234.

Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019