АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ

Володимир Володимирович Костецький

Анотація


Костецький В. В. Актуальні проблеми формування фінансових ресурсів підприємств міського електротранспорту. 

 

Розглянуто сучасні реалії забезпечення фінансовими ресурсами підприємств міського електротранспорту та виявлено особливості їх формування. Обґрунтовано проблеми функціонування підприємств галузі, сформульовано концептуальні підходи й окреслено напрями фінансування підприємств міського електротранспорту відповідно до стратегічних засад соціально-економічного розвитку України.

 

Kostets’kyy V. The actual problems of financial resources formation on public transport enterprises.

 

The article presents the modern realities of providing by the financial resources of public transport enterprises. The author discovers the features of formation the financial resources processes. The problems of functioning of this industry enterprises and forming of theoretical generalizations and directions of improvement of financing processes development of public transport enterprises in accordance with strategic bases of social and economic development of Ukraine are explored.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Базиков А. А. Транспортные и коммунально-бытовые услуги : эффективность и качество. – Алма-Ата : Казахстан, 1979. – 120 с.

Березин В. и др. О реформировании организационно-финансового механизма общественного пассажирского транспорта (разработки рекомендаций) // Автомобильный транспорт. – 1997. – № 9. – С. 10–16.

Крат В. И. Реформирование городского электротранспорта // Экономика Украины. – 1999. – № 3. – С. 47–53.

Крат В. І. Проблеми реформування міського електротранспорту // Коммунальное хозяйство городов. – К. : Техника, 1998. – № 17. – С. 18–35.

Транспорт і зв’язок України 2004. Статистичний збірник / Державний комітет статистики України. – К., 2005. – 263 с.

Комунальний електротранспорт України : перспективи … зникнення? / Офіційне повідомлення Колегії Рахункової палати України від 08.11.2006 р. // http://www.ac-rada.gov.ua.

Оновлення рухомого складу міського електротранспорту. Проблеми та досвід // Інформаційний бюлетень Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства. – 2003. – № 4.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.