СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО РИНКУ В СУЧАСНОМУ ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ ФІНАНСОВОМУ ПРОСТОРІ

Вікторія Володимирівна Бобко

Анотація


Бобко В. В. Стратегія розвитку інформаційного ринку в сучасному глобалізованому фінансовому просторі.

 

Розкрито вплив інформаційного ринку на інтеграційні процеси в сфері економіки і, в першу чергу, фінансів. Доведено, що інформаційний ринок стає тією сферою діяльності людини, яка формує нові підходи до відтворювального процесу, руйнуючи кордони національних економік. Обгрунтовано необхідність найновіших інфраструктур, які б забезпечували отримання стратегічних ефектів.

 

Bobko V. The strategy of the informational market development in modern globalized financial sphere.

 

The influence of information market on the integration processes in economic domain, primarily in finance domain, is developed. It is proved that the infomation market has been becoming such a sphere of human activity that forms new approaches to the reproductive process, unbuilding national economic borders. The necessity of the newest infrastructures which would provide the obtainment of strategic effects and word income is substantiated.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Глобалізація і безпека розвитку : Монографія / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко та ін. ; керівник авт. колективу і наук. ред. О. Г. Білорус. – К : КНЕУ, 2001.

Економічна енциклопедія : У трьох томах. Т. 1. – К. : Академія, 2002.

Кондрашова-Діденко В. Трансформація економіки в інтелектономіку – основа європейської інтеграції // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – № 5–1.

Кочетов Э. Глобалистика. – М. : Прогресс, 2001.

Макаров М. В. Електронна комерція : Посібник. – К. : Академія, 2002.

Lach S. Do R&D Subsidies Stimulate or Displace Private R&D? Evidence from Israel. The Journal of Industrial Economics. – Volume L. – № 4. – December, 2002.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019