ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ: ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Тетяна Петрівна Вахненко

Анотація


Вахненко Т. П. Державний борг України: оптимізація структури та управління ризиками.

 

Проаналізовано структуру державного боргу України за видами валют, відсоткових ставок строковістю боргових зобов’язань. Розкрито міжнародний досвід збалансування структури державного боргу та управління фінансовими ризиками. Запропоновано заходи щодо зниження валютних ризиків боргового портфеля Уряду України, вдосконалення структури державного боргу за видами відсоткових ставок та методи мінімізації ризиків пролонгації державного боргу України.

 

Vakhnenko T. State debt of Ukraine: structure optimization and risk management.

 

he structure of state debt of Ukraine on currency type and deposit account rates is analysed. The international experience of the balance of state debt structure and financial risk management is revealed. The measures to decrising of currency risks of debt portfolio of Ukrainian government and improvement of the state debt structure according to the types of interest rates are proposed. The methods of risk minimization of Ukrainian state debt prolongation are given.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Вдосконалення координації грошово- кредитної та фіскальної політики : Інформаційно- аналітичні матеріали. Вип. 5 / В. І. Міщенко, О. П. Жак, Д. С. Попов та ін. ; Національний банк України. Центр наукових досліджень. – К., 2006. – С. 58.

Schmukler S. Financial Globalization : Gain and Pain for Developing Countries. – http://worldbank.org/ research/bios/schmukler/.

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Валютна структура державного боргу України : чому частка облігацій у гривнях повинна бути збільшена. – http://www.ier. kiev.ua.

International Bank for Reconstruction and Development. Global Development Finance 2007. Analysis and Summary Tables. – Washington D. C., 2007.

International Bank for Reconstruction and Development. Global Development Finance 2006. Analysis and Summary Tables. – Washington D. C., 2006.

International Monetary Fund. Global Financial Stability Report. – April 2006. – http://www.imf.org.

International Monetary Fund. The World Bank. Guidelines for Public Debt Management: Accompanying Document. - November 2002. – 366 р.

Подвинская Е. Об управлении внешним долгом // Финансы. – 2002. – № 3. – С. 23.

Risk Management Framework on Public Debt. – http://www.chinamoney.com.cn/ content/online2002/ english/ex/2005.htm.

Brixi H., Mody A. Priorities for the Management of Contingent Liabilities. – The World Bank, May 2000.

Overview of Advances in Risk Management of Government Debt. – OECD, 2005.

Башко В. Державні запозичення в Україні : оцінка потреб і пропозиції щодо структури // Економіка і прогнозування. – 2007. – № 2. – С. 75–87.

The Role of Domestic Debt Market in Economic Growth : An Empirical Investigation of Low Income Countries and Emerging Market Countries // IMF Working Paper. – 2007. – № 127.

Вавилов А., Ковалишин Е. Принципы го- сударственной долговой политики // Вопросы экономики. – 2001. – № 8.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019