УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ: ВІД ТЕОРЕТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ ДО ПРАКТИЧНИХ КРОКІВ В УКРАЇНІ

Володимир Вікторович Висоцький, Василь Миколайович Калитчук, Юрій Валентинович Драчук, Тарас Георгійович Котович

Анотація


Висоцький В. В., Калитчук В. М.,  Драчук Ю. В., Котович Т. Г. Управління ризиками державного боргу: від теоретичних концепцій до практичних кроків в Україні.

 

Обґрунтовано сутність ризиків, пов’язаних з державним боргом. Ідентифіковано види та проведено класифікацію таких ризиків. Проаналізовано чинники та наслідки деструктивного впливу ризиків державного боргу, що зумовлюють збільшення витрат державного бюджету на його обслуговування і погашення та зменшення можливостей фінансування бюджету за рахунок боргових джерел.

 

Vysotskyy V., Kalytchuk V., Yuriy Drachuk Yu., Kotovych T.
Management of national debt risks: from theoretical conceptions to the practical steps in Ukraine.

 

The essence of risks connected with the national debt is proved. Such risks types are identified and the classification is conducted. It is analyzed factors and consequences of destructive influence of national debt risks which predetermine expenses increasing of the state budget on its maintenance and redemption, and diminishing of budget financing possibilities due to debt sources.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019