КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ В СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНИХ КООРДИНАТ

Тетяна Леонтіївна Желюк

Анотація


Желюк Т. Л. Конкурентоспроможність як ефективна форма функціонування національної економіки: підходи до оцінювання в системі глобальних координатм.

 

Систематизовано наукові концепції конкурентоспроможності національної економіки. Визначено особливості формування конкурентних переваг сучасної економіки. Розкрито організаційно-методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності національної економіки. Проаналізовано структуру та диверсифікацію індексу глобальної конкурентоспроможності з визначенням тенденцій та перспектив для економіки України.

 

Zhelyuk T. Competitiveness as an effective form of functioning of national economy: approaches to evaluation in the system of global co-ordinates.

 

Scientific concepts of competitiveness of national economy are systematized. The peculiarities of competitive edges forming of modern economy are defined. Organizational and methodical approaches to the evaluation of national economy competitiveness are exposed. The structure and diversification of global competitiveness index with determination of tendencies and prospects for the economy of Ukraine are analysed.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Концепція Державної програми забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в процесі європейської та євроатлантичної інтеграції на 2007–2015 роки. К. : НАНУ, Інститут економіки та прогнозування, 2006.

Анализ экономических систем : основные понятия теории хозяйственного порядка и политической экономики / Ред. : А. Шюллер, Х.-Г. Крюссельберг. – 6-е изд., доп. и испр.. – М. : Экономика, 2006. – 348 с.

Moore J. F. The Death of Competition. – N.-Y. : Harper Business, 1996.

Портер М. Э. Конкуренция : Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2006. – 608с.

Hamel G., Prahalad C. K. Competing for the future : breakthrough strategies for seizing control ofyour industry and creating markets of tomorrow. В Harvard Business School Press. Boston (Mass.). – Boston, 1994.

Управління міжнародною конкурентоспроможністю : Монографія : у 2-ох томах. Том 2. / За ред. : Д. Г. Лук’яненка, А. М. Поручника. – К. : КНЕУ, 2006. – 816 с.

Наливайко А.П. Глобалізація і стратегічний менеджмент // Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації : Монографія / За ред. Д. Г. Лук’яненка. – К. : КНЕУ, 2001. – С. 230–232.

Українська економіка сьогодні – досягнення проблеми, перспективи. / Я. А. Жаліло, Я. Б. Базилюк, Я. Белінська та ін. – К. : НІСД, 2007. – 92 с.

Сидоренко О. США, Швейцарія та Данія очолили рейтинг ВЕФ за індексом глобальної конкурентоспроможності // Дзеркало тижня № 42 (671) 11–18 листопада 2007.

Веб-сторінка Департаменту інноваційної та інвестиційної діяльності Міністерством економіки України : www.innovations.com.ua.

Веб-сторiнка Всесвітнього Економічного Форуму : http://www.weforum.org.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019