ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Петро Петрович Микитюк

Анотація


Микитюк П. П. Проблеми фінансово-кредитного забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні.

 

Визначено сутність інвестиційно-інноваційної діяльності та основні проблеми її фінансового забезпечення. Доведено об’єктиву необхідність венчурного фінансування інноваційних процесів.

 

Mykytyuk P. Issues of finance and credit security of innovative and investment activity in Ukraine.

 

The essence of innovative and investment activity, the main issues of its finance security are defined. The objective necessity of innovation process venture financing is proved.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Заблоцький Б. Ф. Економіка і організація інноваційної діяльності : Навч. посіб. – Львів : Новий Світ – 2000, 2007. – 456 с.

Кузнєцова А. Я. Фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності : Монографія. – Львів : Львів. банків. ін-т НБУ, 2005. – 320 с.

Кузьмін О. Є., Тувакова Н. В., Кузнєцова А. Я., Князь С. В. Інвестиційна та інноваційна діяльність / За наук. ред. проф., д. е. н. О. Є. Кузьміна. – Львів : Львів. банків. ін-т НБУ, 2003. – 233 с.

Микитюк П. П. Аналіз впливу інвестицій та інновацій на ефективність господарської діяльності підприємства : Монографія. – Тернопіль : Економічна думка, ТНЕУ, 2007. – 296 с.

Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент : Навч. посіб. – К. : Центр навч. літ., 2007. – 400 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019