КЛАСИЧНІ МОДЕЛІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Наталія Іванівна Карпишин, Марія Павлівна Комуніцька

Анотація


Карпишин Н. І., Комуніцька М. П. Класичні моделі фінансового забезпечення охорони здоров’я. 

 

Розглянуто класичні моделі фінансового забезпечення охорони здоров’я, які використовуються у суспільстві на сучасному етапі розвитку економіки. Досліджено особливості їх становлення і функціонування та окреслено потенційні можливості, позитивні і негативні аспек- ти застосування тої чи іншої системи фінансування галузі охорони здоров’я.

 

Nataliya Karpyshyn N., Komunic’ka M. Classical models of public health social welfare.

 

The classical models of the public health social welfare that are used on the modern stage of economic development are considered. The peculiarities of their formation and functioning are studied. The prospective possibilities, pros and cons of public health social welfare system are investigated.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Стігліц Джозеф Е. Економіка державного сектора : Пер. з англ. – К. : Основи, 1998. – 854 с.

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під заг. ред. Ю. В. Вороненка, В. Ф. Москаленка. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. – 680 с.

Лехан В. М., Лакіза-Сачук Н. М., Войцехівський В. М. та ін. Стратегічні напрямки розвитку охорони здоров’я в Україні. – К. : Сфера, 2001. – 174 с.

Андрущенко В. Л. Фінансова думка Заходу у ХХ столітті : (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). – Львів : Каменяр, 2000. – 303 с.

Панов Б. В., Свірський О. О., Дзигал О. Ф. Ковалевська Л. А., Конкін С. І., Кирилюк М. Л., Балабан С. В., Бєляков О. В. Сучасні світові тенденції розвитку національних систем охорони здоров’я // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2001. – № 4. – С. 85–89.

Экономика социальной сферы : Учебное пособие / Игнатов В. Г., Батурин Л. А., Бутов В. И., Уварова Г. Г., Хадарев С. В., Эланский Ю. Г. – Ростов н/Д : Издательский Центр “МарТ”, 2001. – 416 с.

Самуэльсон П. А., Нордхауз В. Д. Экономика : Пер. с англ. – 15-е изд. – М. : Бином-КноРус, 1997. – 799 с.

Державні фінанси : Теорія і практика перехідного періоду в Центральній Європі : Пер. з англ. – К. : Основи, 1998. – 542 с.

Государственний бюджет СССР / Под. ред. Г. Л. Рабиновича, М. В. Романовского. - М. : Финансы и статистика, 1988.– 383 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019