ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

Олександр Любомирович Шашкевич

Анотація


Шашкевич О. Л. Вдосконалення планування видатків на оплату праці у вищих навчальних закладах державної форми власності.

 

Запропоновано авторський підхід до планування видатків на оплату праці у вищих навчальних закладах державної форми власності. Розроблено методику розрахунку потреби у бюджетних коштах на оплату праці працівників вищих навчальних закладів державної форми власності.

 

Shashkevych O. Improvement of expenditure planning on remuneration in state higher educational establishments.

 

The author suggested the approach to expenditure planning on remuneration in state higher educational establishments. The method of calculation of budgetary expense requirement on remuneration in state higher educational establishments is developed.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 : Правова система «Омега», версія 3.7 / Український інформаційно-правовий центр, 2 січня 2008 р.

http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_ id=81729715.

Постанова КМУ «Про запровадження III етапу оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 22.02.2008 р. № 74. http://www.nau.kiev.ua/index. php?page=hotline&file=256775&code=74-2008-%D0%BF.

Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР (зі змінами та доповненнями) : Правова система «Омега», версія 3.7 / Український інформаційно-правовий центр, 2 січня 2008 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28.12.2007 р. № 107-VI : Правова система «Омега», версія 3.7 / Український інформаційно-правовий центр, 2 січня 2008 р.

Наказ Міністерства освіти і науки «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557 (зі змінами та доповненнями) : Правова система «Омега», версія 3.7 / Український інформаційно-правовий центр, 2 січня 2008 р.

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28.02.2002 р. № 228 (зі змінами та доповненнями) : Правова система «Омега», версія 3.7 / Український інформаційно-правовий центр, 2 січня 2008 р. 8. Закон України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 19.12.2006 р. № 489-V : Правова система «Омега», версія 3.7 / Український інформаційно-правовий центр, 2 січня 2008 р.

Типові штати адміністративно-управлінського персоналу вищих навчальних закладів Міністерства вищої освіти СРСР, затверджені постановою Ради Міністрів Союзу РСР від 29.09.1948 р. № 3626 (зі змінами та доповненнями).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019