АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАКТИКИ ВИЯВЛЕННЯ ФАКТОРІВ ТА ПОКАЗНИКІВ РИЗИКІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВИЇЗНИХ ПЕРЕВІРОК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

Людмила Володимирівна Ревуцька

Анотація


Ревуцька Л. Р. Аналіз вітчизняної практики виявлення факторів та показників ризиків при проведенні виїзних перевірок платників податків.

 

Розглянуто фактори ризику, що виникають при проведенні виїзних перевірок платників податків. Доведено низький рівень управління ризиками у вітчизняній практиці проведення виїзних перевірок, на основі запропонованих автором показників. Узагальнено результати аналізу та зроблено відповідні висновки певні висновки стосовно даного напряму роботи податкової служби.

 

Revutska L. The domestic practice analysis of revealing risk factors and indices during the external audit concerning taxpayers.

 

The factors of risk that arise up during the external audit concerning taxpayers are considered. The low level of risk management in domestic practice of external audit concerning taxpayers based on the indices offered by the author is proved. The analysis results are generalized. The certain conclusions on the given direction of the tax service work are done.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Закон України № 509-ХІІ від 04.09.1990 р. «Про Державну податкову службу України» // http:// zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

Наказ ДПА України «Про затвердження методичних рекомендацій по моніторингу податкових ризиків» від 23 жовтня 2001 р. № 428.

Наказ ДПА України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку складання плануграфіку перевірок суб’єктів господарювання та взаємодії між структурними підрозділами при їх проведенні» від 11 жовтня 2005 р. № 441.

Наказ ДПА України «Про внесення змін і доповнень до наказу ДПА України від 12.08.2004 р. № 471 «Про затвердження порядку розподілу платників податків за категоріями уваги та їх супроводження» від 9 листопада 2004 р. № 633.

Аналіз діяльності податкової служби України за 2003 рік (статистичні дані).

Аналіз діяльності податкової служби України за 2004 рік (статистичні дані).

Аналіз діяльності податкової служби України за 2005 рік (статистичні дані).

Аналіз діяльності податкової служби України за 2006 рік (статистичні дані).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.