ПОДАТКИ ЯК ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СОЦІАЛЬНО-РИНКОВОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Тетяна Василівна Кощук

Анотація


Кощук Т. В. Податки як елементи фінансової інфраструктури соціально-ринкового державотворення.

 

Досліджено закономірності встановлення рівня оподаткування, співвідношення різних видів податків у податковій структурі та управлінські аспекти функціонування фіску в умовах розвинутої ринкової і транзитивної економік. Запропоновано концепцію формування оптимальної податкової складової фінансової інфраструктури ринкових соціально-економічних пе- ретворень в Україні.

 

Koshchuk T. Taxes as the elements of financial infrastructure of the social market state creation.

 

Conformities of taxation level introduction, correlation of different types of taxes in a tax structure and administrative aspects of fisc functioning within developed market and transitive economies are investigated. The concept of optimum tax constituent forming of financial infrastructure of market socioeconomic transformations in Ukraine is offered.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


epp.eurostat.ec.europa.еu. на 12.07.2007.

www.minfin.gov.ua на 21.09.2007.

Андрущенко В. Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті : (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). – Львів : Каменяр, 2000.

Льовочкін С. В. Макроекономічна стабілізація в Україні у контексті економічного зростання. – К. : Науково-видавничий центр “Наша культура і наука”, 2003.

Tax Policy Handbook. IMF. Wash., 1995.

Никитин С., Никитин А., Степанова М. Налоговые льготы, стимулирующие предпринимательскую деятельность в развитых странах Запада // МЭиМО. – 2000. – № 11.

Taxing Wages, 1998–1999. Paris, 2000.

Leibfrits W., Thornton J., Ribbee A. Taxation and Economic Performance. Paris, 1997.

Статистичний щорічник України за 2004 рік / За ред. О. Г. Осауленка. – К. : Консультант, 2005.

Никитин С., Глазова Е., Степанова М. Косвенные налоги : опыт развитых стран // МЭиМО. – 1999. – № 2.

Никитин С., Глазова Е., Степанова М. Социальные налоги : опыт Запада // МЭиМО. – 2003. – № 5.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019