ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ СТРАХОВИХ РИНКІВ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

Ірина Василівна Білик

Анотація


Білик І. В. Особливості структури та інфраструктури страхових ринків України та Польщі.

 

Розглянуто структуру страхового ринку Польщі, розкрито чинники, які вплинули на її формування, а також представлено елементи його інфраструктури у порівнянні з страховим ринком України. Обґрунтовано низку пропозицій щодо удосконалення інституційної будови вітчизняного страхового ринку.

 

Bilyk I. Peculiarities of structure and infrastructure of insurance markets in Ukraine and Poland.

 

The structure of Polish insurance market and factors, which influence on its formulation are examined in the article. The elements of its infrastructure comparing with analysis of Ukrainian insurance market structures are presented. The certain proposals for the improvement of the institutional structure of the domestic insurance market are proved.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Білик І. В. Інституційна структура страхових ринків України та Польщі : порівняльний аналіз // Матеріали наукової конференції проферсько-викладацького складу “Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в пост стабілізаційний період” . – Тернопіль. – 2007. – 18 квітня. – С. 20–24.

Інформація Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про стан і розвиток ринку страхових послуг у 2000–2006 роках // www.dfp.gov.ua // Фінансові ринки. Страховий ринок.

Страхование жизни : 6 месяцев 2007 года // Страховой рейтинг Insurance Top. – 2007. – № 3. – С. 36–39.

Шумелда Я. Страхування : Навчальний посібник. Видання друге, розширене. – К. : Міжнародна агенція “Бізон”, 2007. –384 с.

Sprawozdaniе Rzecznika Ubezpieczonych za 2006 rok // www.rzu.gov.pl.

Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym z dnia 22.05.2003 r. //: Dz. Ustaw z dnіа 16 lipcа 2003 № 124, poz. 1151.

Ubezpieczenia 2006. Polska Izba Ubezpieczen. – Warszawa : Lomianki, 2007. – 168 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019