ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ: ФІНАНСОВІ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ

Олександр Володимирович Длугопольський

Анотація


Длугопольський О. В. Державна політика у сфері національної безпеки і оборони: фінансові та інституціональні аспекти.

 

Проаналізовано особливості реалізації державної політики в сфері національної безпеки і оборони. Охарактеризовано роль інститутів публічного сектора в питаннях національної безпеки. Запропоновано шляхи активізації інститутів громадянського суспільства щодо боротьби з тероризмом як глобальною загрозою національній безпеці у ХХІ столітті.

 

Dluhopolskyy O. State policy in the sphere of national security and defense: financial and institutional aspects.

 

The peculiarities of state policy in the sphere of national security and defense are analyzed. The role of public institutes in the sphere of national defense is characterized. The basic ways of stimulation the institutes of civil society in a struggle against the terrorism are proposed.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Предборський В. А. Економічна безпека держави : Монографія. – К. : Кондор, 2005. – 391 с.

Тіньова економіка та організована економічна злочинність / Під ред. Передборського В. А. – К. : Фенікс, 1999. – 463 с. 3. Концепція економічної безпеки України. – К. : ІЕП НАНУ, 1998.

Ситник Г. П. Система державного управління національною безпекою : аналіз чинників // Управління сучасним містом. – 2003. – № 7 (9). – С. 8–14.

Стігліц Дж. Економіка державного сектора / Пер. з англ. – К. : Основи, 1998. – 854 с.

www.korrespondent.net.

Черняк О. І., Чорноус Г. О., Варламова Г. О. Взаємовплив оборонних витрат та економічного розви- тку України // Стратегічна панорама. – 2004. – № 3.

www.nato.int.

Доклад о развитии человека за 2005 г.

Лодзянов А. Д., Ольшевський В. Й. Інноваційні підходи до розвитку науково-технічної діяльності в інтересах оборони держави // Проблеми науки. – 2002. – № 7.

Лодзянов А. Д., Сніжко Г. Т. Воєнно-економічна безпека в умовах реформування оборонної сфери України : системний підхід до визначення критеріїв і показників // Стратегічна панорама. – 2004. – № 1. – С. 65–72.

Бадрак В. Збройовий бізнес – це забезпечення умов для розвитку науки і технологій (інтерв’ю з В. Малєвим) // Дзеркало тижня. – 2001. – 8 березня.

Мунтіян В. Фінансування Збройних Сил України : проблеми та перспективи // Дзеркало тижня. – 2002. – № 34 (409).

Конституція України.

Хіт Р. Кризовий менеджмент для керівників / Пер. з англ. – К. : Наукова думка, 2002.

Лукабо Р., Фукуа Х. Е., Кенджемі Дж. П., Ковальські К. Терроризм : психологические и полити- ческие аспекты // www.google.com.

Denton J. International Terrorism : The Nuclear Dimension // Terrorism : An International Journal. – 1985. – № 9 (2).

Bodansky Y. Target America : Terrorism in the USА Today. – New York : S.P.I. Books / Shapolsky Publishers, 1993.

Gibbs J. P. Conceptualization of Terrorism // American Sociological Review. – 1989. – № 54.

Goertzel T. The Ethics of Terrorism and Revolution // Terrorism : An International Journal. – 1988. – № 11.

Kumamota R. Diplomacy from Below : International Terrorism and American Foreign Relations // Terrorism : An International Journal. – 1991. – № 14.

Miller R. The Literature of Terrorism // Terrorism : An International Journal. – 1988. – № 11.

Проблемы глобальной безопасности. – М. : ИНИОН, 1995.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019