ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ

Андрій Олексійович Пантелеймоненко

Анотація


Пантелеймоненко А. О. Історичний досвід становлення та розвитку вітчизняної кредитної кооперації.

 

Відображено основні етапи становлення та розвитку вітчизняної кредитної кооперації в світлі державної політики другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. Розкрито стимулюючий і негативний вплив державної політики на розвиток кредитно-кооперативного руху. Запропоновано створення, за сприяння держави, перспективного для українського села кредитного кооперативу (товариства), організованого на основі моделі Ф.В. Райффайзена.

 

Panteleymonenko A. History experience of becoming and development of domectic credit co-operation.

 

The main phases of native credit cooperation’s formation and development in the light of state policy during second half of XIX and fi rst half of XX centuries are shown. Both stimulating and negative infl uence of the state policy on the development of credit cooperative movement is illustrated. The creation of credit cooperative, made on the base of Reiffeisen model with the help of the state, which would be perspective for Ukrainian rural economy, is proposed.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бондарев С. И. Союз потребительских обществ. – Харьков, 1919. – 101 с.

Гончаренко В. В. Кредитна кооперація. Форми економічної самодопомоги сільського і міського населення у світі і в Україні. – К. : Глобус, 1998. – 330 с.

Гончаренко В. В. Особливості та закономірності відродження та розвитку кредитних спілок в Україні. Аналітичний звіт. Рекомендації. – Частина 1. – К., 2005. – 20 с.

Енциклопедія Українознавства / Загальна частина. – Т. 3. – К., 1995. – 1200 с.

Закон України “Про кредитні спілки” // Голос України. – 2002. – № 13 (2764). – С. 2–3.

Інтерв’ю з Президентом Національної асоціації кредитних спілок України Петром Миколайовичем Козинцем // Електронний часопис “Кредитна спілка” (http://npks.ukma.kiev.ua).

Концепція розвитку системи кредитної кооперації в Україні. – http://rural-sme.org.ua.

Справочная книга для сельских товариществ / Под ред. Мацеевича К. А. – Харьков : Пе- чатное искусство, 1913. – 100 с.

Файн Л. Е. Российская кооперация : историко-теоретический очерк. 1861–1930. – Иваново : Иван. гос. ун-т, 2002. – 600 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019