БАЗЕЛЬ ІІ: АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Світлана Любомирівна Коваль

Анотація


Коваль С. Л. Базель ІІ: аналіз основних положень та можливості їх впровадження в Україні.

 

Розглянуто основні положення “Міжнародної конвергенції розрахунку власного капіталу і вимог до власного капіталу: доопрацьованої рамкової угоди” (Базель ІІ). Виокремлено проблеми, пов’язані із забезпеченням умов впровадження положення в Україні. Подано практичні рекомендації щодо втілення окремих положень Базеля ІІ у вітчизняну банківську практику.

 

Koval S. Basel II: the analysis of main principles and means to introduce theirs in Ukraine.

 

Main principles of International convergence of calculation of property asset and requirements to the property asset: finished off scope agreement (Basle II) are considered. The problems of terms providing of introduction of principles in Ukraine are selected. Practical recommendations in relation to embodiment of separate principles of Basel II in domestic practice are offered.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кротюк В., Куценко О. Базель 2 : нова концептуальна редакція Базельської вимоги про капітал // Вісник НБУ. – 2006. – № 3. – С. 2–5.

Кротюк В., Куценко О. Базель 2 : розрахунок мінімально необхідної величини капіталу згідно з першою компонентою // Вісник НБУ. – 2006. – № 5. – С. 16–22.

Международная конвергенция расчетов собственного капитала и требований к собственному капиталу : Переработанное рамочное соглашение // Бизнес и Банки. – 2005. – № 12, 15, 25.

Международная конвергенция расчетов собственного капитала и требований к собственному капиталу : Переработанное рамочное соглашение // Бизнес и Банки. – 2004. – № 44–48.

Пирошка М. Базель-2 для управляющих банками : основные характеритики и последствия внедрения для Центральной и Восточной Европы // Банковское дело. – 2006. – № 3. – С. 8–17.

International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. Basle Committee on Banking Supervision. – Basle. – June 1988 // www.bis.org.

International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework. Basle Committee on Banking Supervision. – Basle. – Updated November 2005 // www.bis.org.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019