ФІСКАЛЬНО-БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА У СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ

Лілія Ярославівна Новосад

Анотація


Новосад Л. Я. Фіскально-бюджетна політика у системі антикризових заходів.

 

Розглянуто міжнародний досвід застосування заходів бюджетно-податкової політики з метою виходу з кризи. Розроблено пропозиції щодо використання інструментів фіскально-бюджетної політики в Україні для подолання кризових явищ та забезпечення економічного зростання.

 

Navosad L. Fiscal-budget policy in the system of anticrisis measures.

 

International experience for using measures of budget and tax policy to get out of crisis are considered. Suggestions in relation to the use of instruments fiscal-budget policy in Ukraine for overcoming of the crisis phenomena and providing of the economy growing are elaborated.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Федосов В. М., Опарін В. М., Льовочкін С. В. Інституційна фінансова інфраструктура України : сучасний стан та проблеми розвитку // Фінанси України. – 2008. – № 12. – С. 3–21.

Американські економісти передрікають крах капіталізму і цитують Маркса. – http: // www.newsru.ua/finance/22feb2009/marx.html.

Стросс-Кан Д. Аргументы в пользу целевых налогово-бюджетных стимулов. – http:// www.imf.org.

Глобальный экономический спад ставит сложные задачи перед экономической политикой // Перспективы развития мировой экономики. – 2009. – 28 января. – http://www.imf.org.

Obama home rescue plan welcomed. – http:// www.ft.com/cms/s/0/fd169d28-08d4-11de-b8b0- 0000779fd2ac.html.

Bank pumps £75bn into economy. – http:// www.ft.com/cms/s/0/2240b7ce-09ce-11de-add8- 0000779fd2ac.html.

Суммарный объем антикризисных мер за счет налоговой и бюджетной политики составит 2045–2145 млрд. руб. или 5,2–5,4% ВВП. – http://www.prime-tass.ru/news/show. asp?id=858442&ct=news.

МВФ и ВБ раскритиковали действия стран G 20 по борьбе с кризисом – http: // www. newsru/finance/27jan2009/html.

Динаміка зростання та ризики нестабільності економіки України в 2008 році / Я. А. Жаліло та ін. ; За заг. ред. В. Є. Воротіна. – К. : НІСД, 2008. – 108 с.

Луніна І. О., Баліцька В. В., Короткевич О. В., Фролова Н. Б. Шляхи мінімізації впливу фінансової кризи на бюджет України // Фінанси України. – 2008. – № 12. – С. 22–32.

Козлинскис В. В условиях кризиса в Латвии ни в коем случае нельзя было поднимать налоги. – http://biznews.lv/a/2009/01/22/JEkonomist.

Крисоватий А. І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні : Монографія. – Тернопіль : Карт-бланш, 2005. – 371 с.

Бюджетна політика у контексті стратегічного соціально-економічного розвитку України : У 6 т. / Редкол. : М. Я. Азаров (голова) та ін. – К. : НДФІ, 2004. – Т. 6 : Підвищення ефективності боргової політики держави / М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, О. І. Барановський та ін. – 2004. – 348 с.

Тарасов И. Т. Очерк науки финансового права / Финансы и налоги : очерки теории и политики. – М. : Статут, 2004. – 618 с.

Финансово-бюджетные последствия структурных реформ в Российской Федерации. – http://www.worldbank.org.ru.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019