СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ: НОРМАТИВНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТИ

Марія Богданівна Ріппа

Анотація


Ріппа М. Б.  Становлення системи пенсійного забезпечення України: нормативний і соціально-демографічний аспекти.

 

Охарактеризовано соціально-економічні і демографічні аспекти становлення державного пенсійного забезпечення (станом на початок 2004 р.), виокремлено етапи його розвитку і здійснено поглиблене дослідження їх фінансових аспектів. Встановлено три групи факторів – макроекономічні, демографічні, соціально-економічні, що спричинили кризу Пенсійного фонду України й обумовили необхідність кардинальної перебудови пенсійного забезпечення.

 

Rippa M. Becoming of pension providing system of Ukraine: standard and socio-demographic aspects.

 

The socio-economic and demographic aspects of becoming of the state pension providing are described, the stages of his development are selected and deep research is carried out them financial aspects. Three groups of factors are set – macroeconomic, demographic, socio-economic, that entailed the crisis of the pension fund of Ukraine and stipulated the necessity of cardinal alteration of the pension providing.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Аналітичні матеріали про підсумки роботи Пенсійного фонду України у IV кварталі 2008 року. – К. : ПФУ, 2008. – 205 с.

Эрхард Л. Благосостояние для всех. – М. : Начала-пресс, 1991. – 270 с.

Зайчук Б. Не можна жити тільки спогадами про минуле // Кур’єр нового ринку. – 2000. – Грудень. – С. 2–3.

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” №1058-IV від 09.07.2003 р. // Вісник Пенсійного фонду України. – 2003. – № 8. – С. 1–31.

Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” №400/97-ВР від 26.06.1997 р. // Діло. – 1997. – № 53. – С. 16.

Збірник Законодавчих актів та офіційних документів з питань пенсійного забезпечення. – К. : Пенсійний фонд України. – 1995. – 270 с.

Клапків М.С. З історії зародження національного страхового ринку // Фінанси України. – 1998. – № 1. – С. 89–94.

Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1955–1999. – Т. 1–2. – Женева : Міжнародне бюро праці, 1999. – 1559 c.

Мельник О. М. Реформування пенсійного забезпечення в Україні // Фінанси України. – 2002. – № 2. – С. 32–38.

Надточій Б. Їхня старість уже забезпечена // Українське слово. – 2001. – 7-13 червня. – С. 6–7.

Надточій Б., Яценко В. Пенсійне забезпечення в Україні : історичний аспект // Україна : аспекти праці. – 2000. – № 1. – С. 8–15.

Пенсійне забезпечення в Україні. Статистично-інформаційний огляд. – К. : Пенсійний фонд України. – 2001. – 40 с.

Указ Президента України “Про основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні” №291/98 від 13.04.1998 р. // Соціальний захист. – 1998. – Серпень. – С. 4–9.

Указ Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва” №727/98 від 03.07.1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 27. – С. 1.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019