УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ І ВИКОРИСТАННЯМ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Наталія Юріївна Мельничук

Анотація


Мельничук Н. Ю. Удосконалення управління формуванням і використанням фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування.

 

Досліджено проблему фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування власними фінансовими ресурсами. Запропоновано напрями стабілізації управління формуванням і використанням фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування.

 

Melnychuk N. The improvement of the management of forming and using the financial resources of organs of local self-government.

 

The problem of financial provision of local self-government organs with own financial resources іs explored. The ways of stabilization of the management of forming and using the financial resources of local self-government organs are suggested.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Василик О. Д. Бюджетний процесс : напрями його удосконалення // Реформа міжбюджетних відносин і проблеми розвитку податкової системи України. – Ірпінь, 1999. – С. 17

ДКРС і Держказначейство // Фінансовий контроль. – 2007. – №2 (37). – С. 4-5.

Закон Литовской республики о местных сборах от 6 июня 1996 г. № I-1365 // Vedomosti Litovskoi Respubliki. – 1996. – №. 21–398.

Кириленко О. П. Місцеві фінанси : Підручник / За ред. О. П. Кириленко. – К. : Знання, 2006. – 677 с.

Князева В. Г., Черника Д. Г. Налоговые системы зарубежных стран : Учебник для вузов. – 2-е изд., перероб и доп. – М. : Закон и право, ЮНИТИ, 1997. – 191 с.

Мельник С., Криниця С. Про формування місцевих бюджетів // Економіка України. – 2000. – №1. – С. 17–23.

Местное финансирование в Европе // Издание Совета Европы, 1997. – С. 158.

Про місцеві податки і збори : Декрет Кабінету Міністрів України № 56–93 від 20.05.1993 року зі змінами і доповненнями.

Скрипничук В. М. Обласна рада в системі місцевого самоврядування в Україні : організація та діяльність : Автореф. дис… канд. юрид. наук / Харків, 2001. – 20 с.

Слухай С. В. Особливості фінансової підтримки місцевих бюджетів // Фінанси України. – 2002. – № 9. – С. 48–55.

Тарангул Л. Л. Регіональна податкова політика : зміст і особливості її реалізації // Фінанси України. – 2000. – № 10. – С. 9–13.

Черник И. Д. Некоторые вопросы правового регулирования местных налогов в европейских странах // Налоговый вестник. – 2002. – № 2. – С. 116.

Шуба В. Б. Моделі міжбюджетних відносин конкретних країн : загальне і особливе // Фінанси України. – 2003. – № 10. – С. 62.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019