ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ЯК ОБ'ЄКТІВ ОПОДАТКУВАННЯ

Ольга Борисівна Дем'янюк, Оксана Миколаївна Ляшенко

Анотація


Дем'янюк О. Б., Ляшенко О. М. Проблеми ідентифікації нематеріальних активів як об'єктів оподаткування.

 

Розглянуто проблемні аспекти визначення та оподаткування нематеріальних активів (об’єктів інтелектуальної власності) підприємства в Україні.

 

Demyanyuk O., Lyashenko O. Problems of authentication of immaterial assets as objects of taxation.

 

The problem aspects of determination and taxation of immaterial assets (objects of intellectual property) of enterprise in Ukraine are considered.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Закон України “Про податок на додану вартість” № 403-97-ВР, від 27.06.1997 р. (з наступними змінами і доповненнями) // www.rada. kiev.ua // 10.09.2008.

Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” № 335-94-ВР, від 28.12.1994 р. (з наступними змінами і доповненнями) // www. rada.kiev.ua // 10.09.2008.

Дербал Є. Особливості оподаткування операцій з об’єктами інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність. – 2005. – № 5. – С. 24–27

Інтелектуальна власність в Україні : правові засади та практика : Наук.-практ.вид. : У 4-х т. / За ред. О. Д. Святоцького. – Т. 4 : Оцінка інтелектуальної власності. Бухгалтерський облік та оподаткування. – К. : Видавничий дім “Ін Юре”, 1999. – 352 с.

Поляков В. Нематеріальні активи підприємства як інструмент податкового планування і безпеки бізнесу // Інтелектуальна власність. – 2005. – № 7. – С. 25–27.

Хобта В. М., Корнєва О. В. Удосконалення оподаткування створення інноваційного продукту // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції “Стан і проблеми оподаткування в умовах ринкової економіки”. – Донецьк, 2006. – С. 41–44.

Цивільний кодекс України № 980-ІV від 19.06.2003 р. (з наступними змінами і доповненнями) // www.rada.kiev.ua. // 10.09.2008.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019