УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПРОЦЕСОМ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ У КОНТЕКСТІ МІНІМІЗАЦІЇ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НОВІТНІХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Олександр Валерійович Дзюблюк

Анотація


Дзюблюк О. В. Управління кредитним процесом комерційних банків у контексті мінімізації кредитного ризику із використанням новітніх фінансових інструментів.

 

Проаналізовано сутність, призначення та конкретні напрямки використання кредитних деривативів як новітніх фінансових інструментів у процесі управління кредитним ризиком банку. Визначено переваги, а також проблеми, що супроводжують формування вітчизняного ринку кредитних деривативів і їх активне впровадження у банківську практику.

 

Dzyublyuk O. Management of commercial banks’ credit process in the context of credit risk minimization with the use of the newest financial instruments.

 

The essence, purpose and concrete directions of the use of credit derivatives are analysed as the newest financial instruments in the process of management of bank’s credit risk. Their advantages, and also problems which accompany forming of domestic market of credit derivatives and their active introduction in bank practice, are determined.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019