АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Наталія Василівна Вишневська

Анотація


Вишневська Н. В. Актуальні питання бюджетної політики органів місцевого самоврядування в умовах фінансової нестабільності.

 

Проведено аналіз формування та використання місцевих бюджетів у 2000-2007 рр. Розглянуто проблеми формування бюджетної політики органів місцевого самоврядування в умовах фінансової нестабільності та визначено, що одним із завдань бюджетної політики органів місцевого самоврядування в найближчі роки має стати трансформація бюджетних ресурсів у фактор економічного зростання.

 

Vyshnevska N. Actual questions of fiscal policy of local self-government organs in the conditions of financial instability.

 

The analysis of forming and use of local budgets in 2000-2007is conducted. The problems of forming of fiscal policy of organs of local self-government in the conditions of financial instability are considered and it is determined that one of the task of fiscal policy of local self-government organs in the nearest years transformation of budgetary resources must become in the factor of the economy growing.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Нікіфоров П. О. Вольська А. О. Фінансово-економічні аспекти розвитку ринку праці та боротьби з безробіттям // Фінанси України. – 2008. – № 10. – С. 22.

Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Регіональні бюджети : способи формування та використання в управлінні // Регіональна економіка. – 2004.– № 2.– С. 189–202.

Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин : Монографія. – К. : Наук. думка, 2006. – 432 с.

Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України : В 3 т. – Т. 3 : Кон- курентоспроможність української економіки /За ред. акад. НАН України В. М. Гейця, акад. НАН України В. П. Семиноженка, чл.-кор. НАН України Б. Є. Кваснюка. – К. : Фенікс, 2007. – 556 с.

Затонацька Т. Г. Бюджетні видатки на розвиток людського капіталу // Фінанси України. – 2008. – № 10. – С. 53–60.

Криза впливає на надходження до місцевих бюджетів / http://www.unian.net/ukr/news/ news-288947.html.

Луніна І. О., Каліцька В. В., Короткевич О. В., Фролова Н. Б. Шляхи мінімізації впливу фінансової кризи на бюджет України // Фінанси України. – 2008. – № 12. – С. 22–32.

Пасічник Ю. В. Бюджетний потенціал економічного зростання в Україні : Монографія. – Донецьк : ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2005. – 642 с.

Закон України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” //www/ rada.gov/ua/.

Олійник Д. Актуальні питання контролю за виконанням місцевих бюджетів // Фінансовий контроль. – 2008. – № 4 (45). – С. 7–10.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.