ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ДОХІДНОЇ БАЗИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

Галина Василівна Грушицька

Анотація


Грушицька Г. В. Шляхи зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів України.

 

Розглянуто діючий порядок формування доходів місцевих бюджетів України, виявлено найсуттєвіші його недоліки та обґрунтовано напрямки зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів в контексті зарубіжного досвіду.

 

Hrushytska H. Ways of strengthening of profitable base of local budgets of Ukraine.

 

The operating order of forming of profi ts of local budgets of Ukraine is considered, most substantial failings are exposed and directions of strengthening of profitable base of local budgets in the context of foreign experience are proved.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бюджетний кодекс України. – К. : Видавничий дім “Скіф”, 2005. – 80 с.

Вахненко Т. П. Реформування системи міжбюджетних відносин в України // Економіка. Фінанси. Право. – 2003. – № 9. – С. 3–9.

Вишневський В. П., Чекіна В. Д. Оподаткування нерухомості: теорія та зарубіжний досвід // Фінанси України. – 2007. – №11. – С. 43–52.

Кириленко О. П. Фінансова незалежність місцевого самоврядування // Фінанси України. – 2001. – №1. – С. 34–39.

Нагребецька І. Чи пасує нам європейська модель збалансованих інтересів? // Урядовий кур’єр. – 2008. – № 76. – С. 6–7.

Пепа Т. П. Фінансова складова комплексного розвитку продуктивних сил регіонів України // Фінанси України. – 2007. – № 10. – С. 34–41.

Слухай С. В., Гончаренко О. В. Удосконалення формування доходів місцевих бюджетів в Україні // Фінанси України. – 2007. – № 8. – С. 63–72.

Чугунов І. Я. Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку. – К. : НІОС., 2003. – 488 с.

http://www.ac-rada.gov.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019