ВПЛИВ ЕКЗОГЕННИХ ЧИННИКІВ НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ФОНДОВОГО РИНКУ

Богдан Петрущак

Анотація


Петрущак Б. Вплив екзогенних чинників на розвиток українського фондового ринку.

 

Розкрито вплив міжнародних фондових ринків на розвиток українського фондового ринку. Визначено річні, квартальні, місячні та тижневі коефіцієнти кореляції. Проаналізовано зв’язок між фондовими ринками у короткостроковому і довгостроковому періодах.

 

Petrushchak B. The influence of the exogenous factors on the development of Ukrainian stock market.

 

The influence of international stock markets on the Ukrainian stock market is examined. The yearly, quarterly, monthly and weekly coefficients of correlation are determined. The relation between stock markets in short and long run is analyzed.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ванькович Д. В., Демчишак Н. Б. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні // Фінанси України. – 2007. – № 7. – С. 73.

Ватаманюк З. Г., Звонар Н. В. Ринок цінних паперів в умовах фінансової глобалізації // Фінанси України. – 2007. – №6. – С. 89.

Дружерученко К. Інвестор без портфеля // Контракти. – 2008. – № 26. – С. 18--23.

Кірєєв О. І., Шаповалова М. М., Гребеник Н. І. та інші. Питання функціонування та вдосконалення інфраструктури фондового ринку України : Інформаційно-аналітичні матеріали. – К. : Центр наукових досліджень НБУ, 2005. – С. 105–106.

Корнєєв В. Еволюція і перспективи фінансового ринку України // Економіка України. – 2007. – № 9. – С. 29.

Кравчук К. Чорні понеділки // Контракти. – 2008. – № 40. – С. 10–11.

Манків Ґреґорі Н. Макроекономіка. – К. : Основи, 2000. – С. 406.

Моисеев С. Р. Глобализация финансовых рынков : миф или реальность? // Дайджест-Финансы. – 2002. – № 3. – С. 18–24.

Назарчук М. І. Аналіз стану та перспектив розвитку фондового ринку України // Фінанси України. – 2007. – № 12. – С. 87.

Назарчук М. Середньостроковий прогноз розвитку фондового ринку України // Економіка України. – 2008. – № 2. – С. 47–48.

На узбіччі державних інтересів // www. fi nance.ua від 06.01.2009 р.

Dow Jones im Umbruch // boerse.ard.de. – 11.02.2008.

Nestmann T. Orlova D. Russland gewinnt durch Auslandinvestitionen // Deutsche Bank Research. – 2008. – P. 1–11. // www.dbresearch.de.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019