ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЬОВОГО РІВНЯ ІНДЕКСУ ПФТС НА ОСНОВІ МУЛЬТИПЛІКАТОРА “ЦІНА/ПРИБУТОК” З УРАХУВАННЯМ ПОКАЗНИКА РИЗИКУ

Тарас Леонідович Кучер

Анотація


Кучер Т. Л. Визначення цільового рівня індексу ПФТС на основі мультиплікатора ”ціна/прибуток” з урахуванням показника ризику.

 

Розкрито методологію порівняльного аналізу як одного з основних підходів до визначення вартості акції. З’ясовано головні детермінанти мультиплікатора “ціна/прибуток”. Визначено цільовий рівень індексу ПФТС на основі середніх історичних значень. Скореговано цільовий рівень індексу ПФТС на показник вартості залучення власного капіталу. Проаналізовано вплив суверенного ризику на ступінь зміни цільо- вого рівня індексу ПФТС з урахуванням середнього відхилення безризикової ставки та премії за ризик.

 

Kucher T. Determination of target level of PETS based on price to earning ration considering index of risk.

 

The paper describes the relative analysis as one of the main approaches to stock valuation. Main determinants price to earnings ratio are investigated. The target level of PFTS index based on average historical data is defined and it is adjusted by the required rate of return for equity investor. The impact of sovereign risk on target level PFTS index change is analyzed considering the average deviation risk free rate and risk premium rate.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Estrada J. (2003) Adjusting P/E Ratios by Growth and Risk : The PERG Ratio – ESE Business School.

Damodaran A. (2008) Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications – Stern School of Business, September 2008 (with an October update refl ecting the market crisis).

Damodaran A. (2008) What is the riskfree rate? A Search for the Basic Building Block, Stern School of Business.

Roko I., Gilli M. (2006) Using Economic and Financial Information for Stock Selection – Swiss Finance Institute, Research Paper Series № 06 – 21.

Дамодаран А. Инвестиционная оценка : Инструменты и методы оценки любых активов : Пер. с англ. – 4-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 1340 с.

Шарп У., Алексадр Г., Бэйли Дж. Инвестиции : Пер. с англ. – М. : Инфа-М, 2001. – 1028 с.

Офіційний веб-сайт фондової біржі “Перша Фондова Торгівельна Система” (www.pfts.com).

Aswath Damodaran’s personal page (www. pages.stern.nyu.edu/~adamodar/).

Інформаційно-аналітична база даних “Арм Аналітика” компанії “КІНТО”.

Інформаційне агентство “C Bonds” (www.cbonds.info).

Bloomberg Terminal.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019