ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАОЩАДЖЕНЬ В ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ

Володимир Степанович Свірський

Анотація


Свірський С. В. Особливості процесу трансформації заощаджень в інвестиційні ресурси.

 

Розглянуто теоретичні основи та проаналізовано вітчизняну практику трансформації національних заощаджень в інвестиції. Виявлено основні суперечності зв’язку “заощадження-інвестиції” (“парадокс Фельдштейна-Хоріоки”). З’ясовано причини неповної трансформації заощаджень у інвестиції в економіці України.

 

Svirskyy V. Features of process of transformation of economies in investment resources.

 

The article deals with the theoretical aspects and Ukrainian tendencies of the link between domestic saving and investment. Basic contradictions of “saving-investment” link are observed (The Feldstein-Horioka Puzzle). Reasons of incomplete saving-investment transformation in the economy of Ukraine are found out.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Financing growth and development in the transition economies : the role of domestic savings. – Background paper for special session i on mobilizing fi nancial resources for transition and development : the domestic dimension // Economic analysis division, UN/ECE. – 6–7 December 2000.

Solow R. (1956), Contribution to the theory of economic growth // The quarterly journal of economics. – Vol. 70. – № 1. – P. 65–94.

Feldstein M., Horioka C. (1979) Domestic saving and international capital fl ows [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.nber. org/tmp/47910-w0310. pdf.

Coakly, Jerry et. al., (1998) “The FeldsteinHorioka Puzzle and Capital Mobility : A Review,” International Journal of Finance and Economics, 3. – P. 169–88.

Feldstein M. (2005) Domestic saving and international capital fl ows [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.nber.org/ tmp/60528-w11856.pdf.

Ватаманюк О. З. Заощадження в економіці України : макроекономічний аналіз : Монографія. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – 536 с.

Greenspan, A. (2005) “Stability and Economic Growth : The Role of the Central Bank”, Remarks at the Banco de Mexico’s 80th Anniversary International Conference, Mexico City, November 14, [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.federalreserve.gov/boarddocs/ speeches/2005/20051114 /default.htm.

Schrooten M., Stephan S. (2002) Back on Track? Savings Puzzles in EUAccession Countries [Електронний ресурс] / Режим доступу : http:// www.diw.de/documents/publikationen/73/38634/ dp306.pdf.

Стігліц Дж. Глобалізація та її тягар : Пер. – К. : Видавничий дім “КМ Академія”, 2003. – 252 с.

Сорос Д. Новая парадигма финансовых рынков : Пер. с англ. Кристофа Вагнера. – М. : Манн, Иванов и Фебер, 2008. – 192 с.

Aghion P., Comin D., Howitt P., Tecu І. (2009) When Does Domestic Saving Matter for Economic Growth? Harvard Business School Working Paper № 09-080.

Структурна гармонізація економіки як чинник економічного зростання / За ред. д-ра екон. наук І. В. Крючкової – К. : “Експрес”, 2007. – 520 с. 13. Перспективы развития мировой экономики / МВФ – Washington D.C., 2008. – 330 с.

Зимовець В. В. Акумуляція фінансових ресурсів та економічний розвиток : Моногра фія / Відпов. ред. д.е.н., проф. В. І. Кононенко. – Ін-т економіки НАНУ, 2003. – 314 с.

Косова Т. Д. Фінансові інститути в системі управління інвестиційним процессом : Монографія. – Донецьк : Норд-Прес, 2008. – 338 c.

Харазішвілі Ю. М. Теоретичні основи системного моделювання соціально-економічного розвитку України / Державний НДІ інформатизації та моделювання економіки Міністерства економіки України (ДНДІІМЕ). – К. : ПоліграфКонсалтинг, 2007. – 324 с.

Інноваційний розвиток економіки : модель, система управління, державна політика / За ред. д.е.н., професора А. І. Федулової. – К. : Основа, 2005. – 552 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019