ФАКТОРИНГ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

Олена Ігорівна Пальчук

Анотація


Пальчук О. І. Факторинг в Україні: стан та проблеми розвитку.

 

Розкрито стан та проблеми розвитку факторингу в Україні, проаналізовано переваги та недоліки надання факторингових послуг банками та фінансовими компаніями, аргументовано превалюючу роль банківського факторингу на ринку України. Обґрунтовано важливість побудови ефективної системи ризик – менеджменту для здійснення факторингових операцій.

 

Palchuk O. Factoring in Ukraine: status and problems for development.

 

The status and problems of factoring development in Ukraine are revealed. The advantages and disadvantages of banking and non banking factoring and also the leading role of banking factoring in Ukraine are examined. The importance of effective risk management system for factoring operations are proved.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кувшинова Ю. В. Этапы развития факторинга : история и современность // Финансы и кредит. – 2004. – № 30. – С. 40–46.

Шпаргало Г. Є., Наконечна Н. В.. Факторингові операції в Україні : проблеми та перспективи. – Видавництво Львівської політехніки. – 2009. – № 640.

Річний звіт 2008. ВАТ “Укрексімбанк”. – 60 с.

Никифоров А. В. Факторинг как система финансового и организационного обслуживания товарного кредита : дис. канд. эк. наук: 08.00.10. – СПб, 2006. – 143 с.

Левченко Н. М., Кравченко Г. В. Факторинг як інструмент ефективного управління дебіторською заборгованістю підприємств // Економічний простір. – 2009. – № 23/2. – C. 242–251.

Звіт про роботу Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за 2008 рік. –http://www.dfp.gov.ua/fi leadmin/ downloads/richnyi_zvit_2008_1.pdf

Global industry activity report. Factoring in 2008. Key fi ndings. – IFG. – 2008.

Смик Е. Використання факторингу у фінансуванні економічної діяльності // Науковий вісник. Український держ. лісотехн. ун-т. – Львів, 2005. – Вип. 15.5 – C. 303–308.

F. Salinger. Factoring. The Law and Practice of Invoice Finance. London. Sweet&Maxwell – 1999 – 425 p.

Шудрик В. А. Факторинг як засіб оптимізаціїрозрахунків // Держава та регіони. – 2006. – № 2. – С. 287–291.

Офіційний сайт Укрексімбанку. – http:// www.eximb.com/ukr/corporate/factoring/cost/.

Григоренко Ю. В. Факторинг как инструмент управления дебиторской задолженностью // Справочник экономиста. – 2007. – № 11. – С. 82–87.

Офіційний сайт російського рейтингового агентства “Эксперт Ра”. – http://www. raexpert.ru/.

Курбатов С. Ю. Факторинг как форма развития предпринимательства в России : дис. канд. эк. наук: 08.00.05. – М., 2007. – 191 с.

Сhwee Huat Tan. Financing for entrepreneurs and businesses. – NUS Press. – 2001. – 265 p.

Сандарова Б. Возможные проблемы и способы их решения при факторинге // Генеральный директор. – Июль 2008.

Холод З. М., Волович О. Б. Факторинг - фінансовий інструмент ефективного управління дебіторською заборгованістю // Наукові записки. – 2008. – № 1(13). – С. 163–168.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019